Ny sockenbok 2013- Smygtitta redan nu

Vid årsmötet 2011 fick styrelsen uppdraget att ta fram en ny sockenbok som uppföljare till Torslundaboken, 1952 och Torslunda II, 1988. Boken kommer att ges ut lagom till föreningens 75 årsjubileum i september 2013. Arbetet med vår nya sockenbok är i full gång. Boken ska bestå av intervjuer med många ntressanta personer som varit verksamma i socknen sedan den senaste boken gavs ut  för 25 år sedanoch en mängd fotografier. I början av juni var de flesta av intervjupersonerna samlade vid hembygdsgården för fotografering.

Här kan du få en liten försmak av vad som komma skall.