Fagning i Rune Jons äng med klass 6 Torslunda skola

Onsdagen den 16 april var det dags för fagning av de sista ytorna i ängen. Vi fick hjälp av klass 6 vid Torslunda skola. Tio elever och en lärare kom cyklande till ängen. Tommy inledde med en teorilektion och visade gamla redskap.

Därefter vidtog räfsning och eldning av löv. När alla jobbat duktigt i en timme så bjöds det på grillad korv, äppeljuice och frukt. Sen orkade de jobba en timme till. I en paus berättade Lisa om vilka blommor som blommar i ängen just nu. Hon pratade även om insekter, speciellt humlor.  När betinget var klart så tog Agneta med gruppen till Gamla Skogsby och berättade om den gamla järnåldersbyn. Jag tror att alla ungdomarna blev imponerade av den största husgrunden, ca 50 m lång.

Det blev en mycket lyckad dag, ungdomarna var så duktiga och trevliga. Vi hoppas på samarbete även nästa år. Förhoppningsvis bidrar den här dagen till att ungdomarna får ett ökat intresse för miljö, naturvård och hembygdens historia.

En reporter från Ölandsbladet kom också på besök. Hennes reportage kommer i tidningen på påskafton.

Siv Toresson 

Sammankallande i ängskommittén.

 

 

Fagning i Rune Jons äng.

Den 5 april var det dags för fagning i Rune Jons äng. Vitsippan kallas för fagningsblomma/ros och den blommar nu. Fagningen skedde i ett samarbete mellan hembygdsföreningens ängskommitté och naturskyddsföreningen. Vi var 11 st som arbetade tillsammans. En reporter från Barometern kom också på besök.

Vi gynnades av vackert väder med sol och lite vind. Räfsningen avlöpte planenligt och det gick bra att elda de torra löven. Kaffepaus tog vi naturligtvis.

Blåsipporna börjar sjunga på sista versen men vit och gulsippor, vårlök, violer och svalört blommar nu. Gullvivor och orkidéer börjar skjuta upp bladrosetter.

5 - 6 tranor cirklade över oss och trumpetade. Vi trodde att de antingen var nyfikna av vad vi höll på med eller irriterade. Det visade sig vara ingetdera, det var en örn som oroade dem. Bofink, rödhake och stenknäck hörde vi också.

I ängen har det kommit upp en fin fågelholk med namnskylt. Vi har undrat över  vem som satt upp den. Gåtan fick sin lösning under dagen. En av deltagarna kunde berätta att det var en s k "geocachinglåda".

Den 16 april blir det fagning av de sista ytorna tillsammans med klass 6 på Torslundaskolan.

Siv Toresson sammankallande i ängskommittén.

 

Nyhetsbrev Nr 4 2014

Ska en hembygdsförening ägna sig åt framtidsfrågor och kommunal planering? Absolut. Vi ska syssla med historia och forntid men även med nutid och framtid. Det slås också fast i föreningens verksamhetsplan. Där heter det bland annat att vi ska delta i samhällsutvecklingen med känsla för kultur och bygdens historia. Därför blir kommunens nya översiktsplan som nu är ute på så kallat samråd viktig även för oss. Särskilt när planen krockar med våra egna fastigheter vilket faktiskt är fallet.
Översiktsplanen är kommunens främsta instrument för den närmaste framtiden när det gäller infrastruktur som bostadsbyggande, vägar, skolor och offentlig och allmän service. I översiktsplanen läggs utvecklingen fast, därefter regleras den närmare i detaljplaner.
Mörbylånga är ju en expansiv kommun men nästan all tillväxt och befolkningsökningar är koncentrerade till den norra kommundelen med Färjestaden och Skogsby, vilket motsvarar Torslunda hembygdsförenings upptagningsområde. I översiktsplanen finns ett rymligt avsnitt som berör den regionen, inte minst presenteras en mängd nya bostadsområden. Det är ett område där kommunen hittills varit mycket framgångsrik och kunnat kapa åt sig inflyttare på bekostnad av Kalmarregionen som stagnerat sin planverksamhet.
Men det mest spännande och intressanta är den nya förbifarten som skissas i översiktsplanen. Den betecknas som en nyckelfråga för områdets utveckling och gestaltning eftersom den anses både vara en förutsättning för en nytt levande centrum kring hamnplanen, Storgatans västra del samt Köpstaden och för väl fungerande kommunikationer runt tätorterna. Sträckningen går parallellt med 136-an från trafikplats Algutsrum och bort mot och strax väster om kvarnraden och Almérs, därefter vidare i en båge över jordbruksmark mellan Svampområdet och Skogsby, genom Lundtorp och Runsbäcks marker och fram till nuvarande kustvägen. Ungefär mitt i sträckningen finns ett skilje med  avtagsväg  upp till 136- an söder om folkhögskolan.
Granskar man sträckningen närmare framgår det att vägen kommer att gå rakt över den så kallade Tors källa, en fastighet som sedan länge ägs och vårdas av hembygdsförening som ett särskilt fornminne och en mytisk plats sedan flera sekler tillbaka.
Vägprojekt är i liten grad kommunala angelägenheter. Staten står för sådana byggen och dess finansiering. Det brukar vara mycket svårt att hamna i topp i statens vägplaner, i vilket fall tar det lång tid. Man kan väl anta att förbifart Färjestaden ännu inte är högprioriterad av höga vederbörande. Beskedet och förhoppningen från kommunen är att förbifarten ska finnas med i statens vägplan från och med 2025. Än lever Tors källa.

Den kommande tiden sker mycket i föreningen. Vårt eget kakboksprojekt är igång. Arbetsgruppen träffades och lade en arbetsplan i förra veckan. Nu hoppas vi att många bakglada hörsammar vår insamling av recept.  Den 17 maj är det återinvigning av Johan Antas stuga arbetet med program och för att få stugan i ordning är i gång.  I början av april blir det fagning i Rune Jons äng. Både med elever från Torslunda skola och av mer rutinerade ängsskötare. 

Samtliga markärgare har givit klartecken så nu kommer en ansökan om byggnadsminnesförklaring av kvarnraden att lämnas in.

Inom hembygdsrådet på södra Öland drivs ett projekt med geocaching. Föreningen kommer att delta i projektet.  Till hösten drar förmodligen två nya studiecirklar igång. Vi har fått förfrågan om att delta både i cirklar om ”Ägonamnen i södra Ölands odlingslandskap”  och i projektet ”Leva av och med landskapet Öland” . Mer information om båda projekten kommer så småningom att finnas på hemsidan.

Vi har fått följande information från Sveriges hembygdsförbund som vi gärna vill föra vidare till våra medlemmar

Socknarna blir distrikt i folkbokföringen
Under året som gått har sockenbegreppets varande eller icke- varande i den framtida  folkbokföringen  diskuterats. Slutresultatet blev att  sockenbegreppet försvinner från
folkbokföringen från och med den 1 januari 2016, och att Skatteverket istället kommer att registrera en distriktstillhörighet på individnivå. Dessa distrikt ska motsvara  församlingsindelningen den 31 december 1999, och borde därför även få samma  namn som socknen ? något som  hembygdsrörelsen både nationellt och lokalt kan hjälpa till att säkerställa.

Med tillönskan om en trevlig april

Gunnar och Monica

 

Vi letar efter recept till vår kakbok

 

Det började med att några av damerna som deltog i hembygdsföreningens EU projekt för att bygga upp ett bildarkiv bjöd på så goda kakor när vi träffades i hembygdsgården. Och så hade kakorna ju så intressanta namn eller vad sägs om krigstidskaka, dresdenkakor, Colloseum kaka. Alla kakorna hade också sin historia och sin upphovskvinna, för hittills har det bara varit kvinnor. Jag bad att få recept och så ville jag veta vem som bakat kakorna från början. Det var kvinnor från Torslunda, Skogsby, Runsbäck och Möllstorp. Så började jag fundera på om jag inte skulle försöka göra en kakbok med berättelser om kvinnor från bygden.

Så presenterade jag idén för styrelsen och alla tyckte att det var en bra idé. Nästa steg var att skaffa pengar och då ställde Mörbylånga kommun upp. Jag har också varit i kontakt med ett tryckeri i Kalmar, ett Layoutföretag och en fotograf samt mina arbetskamrater på Kalmar läns museum som lovat vara jury! Nu vill vi ha hjälp av fler i sockenbor som har recept liggande i sina kökslådor.

Vi ber om recept, berättelse om upphovskvinnan och gärna om hur det gick till när hon bakade samt ett foto av damen i fråga. Alla som bidrar får ett ex av den färdiga boken som tack. Anmäl ditt intresse med Namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Kommittén består av Monica Orthagen, Birgitta Gerlofsson, Lisbeth Delin och Birgitta Johansson i Torslunda hembygdsförening.

__________________________________________________________________________________________________

 

Namn____________________________________________________________

Telefonnummer___________________________________________________

 

Ägonamn och smånamn i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap!Hej!

Tack för god uppslutning och engagerande frågor på mötet om ägonamn och smånamn i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap! Vi lovade att skicka de bilder som visades under kvällen och de finns i bilagan.

Vi hoppas att ni nu talar med fler som kan vara intresserade av att dokumentera ägonamn och smånamn under höst och vinter! När ni har samlat ihop ett gäng så kan ni mejla mig. Vi återkommer då med kartunderlag (ekonomiska kartan från ca 1942 och 1976) och dokumentationsmall, där de olika uppgifterna som dokumenteras förs in.

Jag har inte mejladress till alla som var med i Mörbylånga den 6 mars, men ni kan väl hjälpa till att sprida det här brevet till intresserade.

I början av oktober räknar vi med att bjuda in till ett nytt möte då vi mer noggrant går igenom hur dokumentationen kan gå till, då kommer vi också att berätta lite mer om ägonamn och deras namnhistoria.

Tveka inte att höra av er om det är något ni funderar över!

Vänliga hälsningar
Viktoria Bengtsdotter Katz

Kakbok från Torslunda

Det började med att några av damerna som deltog i hembygdsföreningens EU projekt för att bygga upp ett bildarkiv bjöd på så goda kakor när vi träffades i hembygdsgården. Och så hade kakorna ju så intressanta namn eller vad sägs om krigstidskaka, dresdenkakor, Colloseum kaka. Alla kakorna hade också sin historia och sin upphovskvinna, för hittills har det bara varit kvinnor. Jag bad att få recept och så ville jag veta vem som bakat kakorna från början. Det var kvinnor från Torslunda, Skogsby, Runsbäck och Möllstorp. Så började jag fundera på om jag inte skulle försöka göra en kakbok med berättelser om kvinnor från bygden.

Så presenterade jag idén för styrelsen och alla tyckte att det var en bra idé. Nästa steg var att skaffa pengar och då ställde Mörbylånga kommun upp. Jag har också varit i kontakt med ett tryckeri i Kalmar, ett Layoutföretag och en fotograf samt mina arbetskamrater på Kalmar läns museum som lovat vara jury! Nu vill vi ha hjälp av fler i sockenbor som har recept liggande i sina kökslådor.

Vi ber om recept, berättelse om upphovskvinnan och gärna om hur det gick till när hon bakade samt ett foto av damen i fråga. Alla som bidrar får ett ex av den färdiga boken som tack. Anmäl ditt intresse med Namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Kommittén består av Monica Orthagen, Birgitta Gerlofsson, Lisbeth Delin och Birgitta Johansson i Torslunda hembygdsförening. Mer information finns på föreningens hemsida www.torslunda.com Nu är vi fyra damer ur styrelsen som ska hjälpas åt att samla in recept skriva och provbaka. Under äldreveckan, 28 och 29 april kommer Monica att berätta om projektet på biblioteken i Färjestaden och MörbylångaAnmälan kan göra via epost till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Årsmöte i Torslunda Hembygdsförening

 

Söndag den nionde mars hölls årsmöte i Torslunda hembygdsförening. Trots att vårsolen värmde gott på eftermiddagen hade ett fyrtiotal medlemmar sökt sig till Ölands Folkhögskola för att delta vid förhandlingarna. Mötet inleddes med att ordföranden Monica Orthagen hälsade medlemmarna välkomna.


Dagens gäst Peter Boström, Ölandsbladets chefsredaktör berättade om tidningens långa historia om hur det kan vara att jobba som reporter på en landsortstidning. Peter presenterade lite rolig statistik bland annat att Ölandsbladet är Stockholms tredje största morgontidning och att tidningen har prenumeranter både i USA och Australien.

 

 

Efter föredrag och kaffe vidtog förhandlingarna ledda av Kent Ingvarsson och med Birgitta Johansson som sekreterare. Föreningens omfattande verksamhet och ekonomi för 2013 redovisades.  Kassören konstaterade att föreningen haft stora kostnader under året bland annat på grund av den omfattande renoveringen av Johan Antas stuga i Kalkstad. Årsmötet fattade beslut om fortsatt medlemskap i Sveriges, Kalmar läns och Ölands Hembygdsförbund samt Ölands kvarnförening och södra Ölands hembygdsråd. 

Styrelsen består det kommande året av följande:, Gunnar Rockström ordförande, Birgitta Gerlofsson, Lisbeth Delin,  Karl-Oskar Erlandsson, Gunnar Palm och Niclas Brynielsson. Birgitta Johansson, Monica Orthagen och Hans Ahlin ersättare samt Gunnar Alvgrim och Gösta Kullman revisorer. Valberedningen bestående av Bertil Eriksson och Sven Yngvesson omvaldes. Budget för 2013 fastställdes.
Styrelsens arbete med ny organisation för föreningen redovisades av Gunnar Rockström. Till sammankallande för Byggnadskommittén, Evenemangskommittén och Ängskommittén valdes Niclas Brynielsson, Birgitta Gerlofsson respektive Siv Toresson.  Ett nytt uppdrag som husfogde infördes i och med den nya organisationen. Till husfogdar för hembygdsgården, Knap Ernst stuga och Johan Antas stuga valdes i tur och ordning Gunnar Rockström, Marianne Martinsson och Sven Yngvesson.  Medlemsavgiften för 2015 beslutades vara oförändrad 100 kronor.Monica Orthagen avtackades som ordförande av styrelsen genom Gunnar Rockström som överlämnade en vacker tavla med motiv från Torslunda socken.Monica tackade styrelsen och alla medlemmar för gott samarbete under sina tio år som ordförande och informerade om projekt och händelser som planeras under året. Nyinvigning av Johan Antas stuga sker 17 maj, arbetet med att ge ut en kakbok med lokala recept drar i gång.  Samarbetet med skolan i Torslunda sker i år bland annat genom att barnen i årskurs sex hjälper till med fagning i Rune Jons äng i april och tidsresa för barnen i årskurs fyra i maj. Föreningen jobbar med en ansökan om byggnadsminnesförklaring av Kvarnkungen och så kommer det förmodligen att bli deltagande i den inventering av ägo namn som genomförs i Mörbylånga kommun under hösten.

Årsmötet avslutades med att Ann-Charlotte Magnusson från Ölands hembygdsförbund informerade om ett projekt som kommer att engagera hembygdföreningarna på mellersta Öland och som har sin utgångspunkt i Landskapskonventionen. Slutligen förrättades dragning av lotterier med många glada vinnare.

 

 

Färjestadskragen och andra guldfynd på Öland

 

Unikt tillfälle att lyssna på docent Jan Peder Lamm, specialist på de svenska gulhalskragarna, som kommer och berättar om den senaste forskning kring guldhalskragen från Färjestaden och andra folkvandringstida guldfynd från Öland på Södra Ölands hembygdsråds nätverksmöte den 27 mars.

 

Plats: Norra Möckleby bygdegård                       Tid: Torsdagen den 27 mars, kl. 19.00.

Samling vid hembygdsgården i Torslunda 18.30 för samåkning.

Nyhetsbrev Nr 3 2014

 

Nu börjar man ana lite vår. I går hörde jag lärkan och i dag har jag hängt tvätt ute för första gången i år.
Det mesta inför årsmötet den 9 mars är klart..   Valberedningen är klar med sina förberedelser.  
Programmet är klart i och Lisbet, Birgitta J och Gunnar R jobbar med att göra klart det brev som ska skickas ut till alla medlemmar. Jag har lagt in alla programpunkter på hemsidan.

Inför återinvigningen av Johan Antas stuga den 17 maj har vi en del arbete med såpskurning, fönsterputsning och rengöring av möbler. Städdagar blir det 26 april och 10 maj.  Här behövs hjälp och vi ber föreningens medlemmar ställa upp. Kontakta Sven Yngvesson för ytterligare information. Nya husfogden, Sven Yngvesson samlar sina medhjälpare Rita Bäckström och mej inför  festligheterna.  Vi har nytt möte i början av mars.

Föreningen har fått besked från Mörbylånga kommun om att vi beviljats projektstöd för tidsresa, fagning och för utgivning av kakbok .  Gunnar och jag träffade kommunens nya kultursamordnare, Emma Rydner och hennes kollega Per Folkesson i torsdags. Och så kommer vi att ges plats att berätta om vår planerade kakbok vid ett författarbesök under äldreveckan 28 och 29 april.  Emma frågade om vi ville ordna med en utställning av gamla Färjestads bilder under Färjestadens hamnfest 23 augusti samt om vi kunde ordna ett Se och Hör på Äppelvägen.  Det kommer även att ordnas en kulturvecka under höstlovet. Då vi inbjuds att ordna någon aktivitet. Vi ska också ordna en ingång för att Torslundaskolan ska kunna få statliga bidrag för tidsresor inom Skapande skola. Detsamma gäller Ölands Friskola som tagit kontakt med oss genom Niclas.

Niclas, Monica, Stefan och byggnadskommittén kommer att delta vid Ölands kvarnförenings årsmöte 26 februari. 
Jag fick väldigt positiva siffror från vår webmaster Anders med besöksstatistik för hemsidan .
Under 2012 var det 19 besökare per dag i snitt. 2013 har det ökat till 48. Vad som har hänt i år under januari och februari vet jag inte men det har ökat till 117 besökare per dag i snitt.

Så till sist vill jag dela med mig av kultursamordnarens devis som jag till fullo delar-

Det ska vara roligare att bo på södra Öland!
Monica

Medlemsbrev snart i din brevlåda

 

Bild från förra året då medlemsbreven packades

Styrelsen håller just nu på att packa medlemsbrev och programblad som snart kommer i din brevlåda.

Håll ukik efter brevet med hembygdföreningens logga.  I brevet finns medlemsbrev med medlemskort. Du förnyar ditt medlemsskap genom att betala in 100 kronor på föreningens konto.

Statistik för hemsidan

Under 2012 var det 19 besökare per dag i snitt. 2013 har det ökat till 48.
Vad som har hänt i år under januari och februari vet jag inte men det
har ökat till 117 besökare per dag i snitt.

Att hemsidan hålls aktuell och interaktiv tror jag är en förklaring.

Röjning i Rune Jons äng

 

I går (läs söndag 16 februari ) var vi fem stycken som röjde och brände ris i ängen. Vi hade fint väder, det var ett härligt sätt att tillbringa söndagsförmiddagen på. Blåsipporna hade stora blåa knoppar. Lärkan hördes och grågäss flög över.  Berättar Siv Toresson

 

 

Ny ansökningsperiod hos Ölandsklubben

Ölandsklubben kommer nu ut med information att det är dags att skicka in ansökan till årets första sammanträde.

Ansökningarna skall vara klubbens sekreterare tillhanda före 1 mars.

Informationsbrev
Fonder regler
Anslag
 

Årsmöteshandlingar 2014

Här finns handlingar till årsmötet den 9 mars

Program
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning

Organisationsöversyn

Protokoll

Välkomna till Ölands folkhögskola kl 14.00

Nyhetsbrev Nr 2 2014

 

Så fick Kung Bore göra en visit här på Öland i år också.  Ingen av oss vill väl ha snö på vägarna, men jag tyckte att det var rätt mysigt att sitta inne och tända ljus och titta på snön som föll i söndags kväll.  Vi märker redan att det blir ljusare om eftermiddagarna så att särskilt långvarig lär vintern inte bli.

Det mesta inför årsmötet den 9 mars är klart. Nu ska vi bara se till att alla handlingar läggs ut på hemsidan och att annons kommer in i tidningen. 

Gunnar P, Karl-Oskar och jag håller på med programmet som förmodligen blir klart i början av februari. Vi har lyckats med uppdraget att minska antalet aktiviteter med 30%.

Inför återinvigningen av Johan Antas stuga den 17 maj har vi en del arbete med såpskurning, fönsterputsning och rengöring av möbler. Styrelsen och stugkommittén får avsätta ett par städdagar i april till detta. Sven Yngvesson och Rita Bäckström och undertecknad utgör hittills kommittén som ska jobba med festligheterna. Ytterligare personer gärna med anknytning till Kalkstad behövs till kommittén. Vi återkommer med förslag till städdagar.
 

I början av februari ska Karl-Oskar, Gunnar och jag träffa markägarna till kvarnarna om
byggnadsminnesförklaring av hela kvarnmiljön med Kvarnkungen, Drottningen och Kronprinsen.
 Föreningen har fått besked från Mörbylånga kommun om att vi beviljats projektstöd för tidsresa, fagning och för utgivning av kakbok var och ett av bidragen kräver planering och en hel del arbete. Tidsresa med elever i år 4 i Torslunda skola blir det den 13 maj i Kalkstad.

Föreningen har fått inbjudan till informationsmöte om nytt system som ska ersätta Carpe Cultura som vi använder till vårt bildarkiv. Allan kommer att representera föreningen vid det mötet.

 

Ölands kvarnförening har årsmöte 26 februari. Vi tar upp frågan på årsmötet om vilka som ska representera föreningen där.

Monica

 

 

 

 

Omfattande ideella insatser

 

Sveriges hembygdsförbund har under 2013 uppmanat sina medlemsföreningar att bokföra ideellt arbete under året.  Torslunda hembygdsförening, Ölands största har en omfattande verksamhet med tre fasta kommittéer, åtta väderkvarnar, tre stugor och en programverksamhet omfattande 25 aktiviteter. Under 2013 firades föreningens 75 års-jubileum. I samband med jubileet uppmärksammades medlemmar som gjort betydande insatser under många år. Under hösten gav den tredje sockenboken 14 röster om historisk bygd i modern tid ut. Allt detta har genomförts med ideellt arbete. Statistikuppgifterna kan du ta del av genom att klicka här.

 

Valberedning

Vid årsmötet 2013 valdes Bertil Eriksson, Tävelsrum och Sven Yngvesson, Färjestaden till valberedning inför årsmötet 2014.

Avsägelser skall vara skriftliga och valberedningen tillhanda senast 1 månad före årsmötet.

Telefon till Bertil
0485-38181

Telefon till Sven
0485-30465

epost
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Årsmöte söndag 9 mars

Torslunda hembuýgdsförenings årsmöte hålls söndag den 9 mars med start klockan 14.00.

Dagordning och övriga handlingar kommer efter hand att publiceras på hemsidan.

Nyhetsbrev Nr 1 2014

Efter ett par kalla vintrar har vi nu haft en grön och mild jul. Det är positivt för uppvärmningskostnaderna men i längden rätt trist. Jag hoppas att ni har kunnat njuta av ledighet och samvaro med nära och kära.

Nyhetsbrevet i januari får bli en tillbakablick och summering av året som gått. 2013 har varit ett händelserikt år. Under året har föreningen börjat med några nymodigheter bland annat adresserade medlemsutskick och engagemang på facebook.  De största projekt som rotts i land under året är renoveringen av Johan Antas stuga. Sista dagarna på året fick jag besked om att stugan fått egen fastighetsbeteckning, Kalkstad 23:1 det blir roligt med återinvigning 17 maj.  Vi kan försiktigt säga att försäljningen av nya sockenboken ”14 röster om historisk bygd i modern tid” uppnått de mål för finansiering som satts i boken budget. Höjdpunkter under året var sockengränsvandringarna, Ölandsklubbens besök den 4 augusti, boksläpp och föreningens 75års-jubileum i september som alla blev lyckade tillställningar med bra reklam för föreningen.


Foto Birgitta Johansson

 I december hade vi försäljning vid julmarknaden i Ölands köpstad, på Almérs och firade  Lucia tillsammans med Torslunda församling enligt gammal tradition.

Nu intensifieras förberedelserna inför årsmötet som hålls den 9 mars. Valberedningen har träffat styrelsen och har informerats om sitt uppdrag. Styrelsemedlemmarnas olika åtaganden är uppräknade i protokollet från föregående möte.  Arbetet med verksamhetsberättelse och budget pågår enligt riktlinjer från Birgitta och Lisbeth.
Inför återinvigningen av Johan Antas stuga den 17 maj har vi en del arbete med såpskurning, fönsterputsning och rengöring av möbler. Styrelsen och stugkommittén får avsätta ett par städdagar i april till detta. Sven Yngvesson och Rita Bäckström och undertecknad utgör hittills kommittén som ska jobba med festligheterna ytterligare personer gärna med anknytning till Kalkstad ska till.


 

Vid januarisammanträdet ska Karl-Oskar och Gunnar presentera ett förslag till styrelsen om
byggnadsminnesförklaring av hela kvarnmiljön med Kvarnkungen, Drottningen och Kronprinsen.
Föreningen har fått meddelande om att utbetalningen av de sista två redovisningarna för TKMÅ projektet kommer att göras från Jordbruksverket. Slututbetalning av återstående stöd görs när allt är godkänt.

Nu önskar jag er alla ett gott nytt år
Monica

 

 

Nyhetsbrev Nr 12 2013

 

Årets upplaga av november kommer förmodligen att gå till historien som den varmaste i mannaminne. Några härliga soliga dagar har det blivit även under några av helgerna.  Nu börjar vi se fram emot advent med ljus och lucia.


Den 12 december är det julmarknad i Ölands köpstad där föreningen ska sälja böcker och lackstänger. Torslundaskolan ska ha sin julfest den 11é och Linnéa undrar om vi vill vara med och sälja böcker mellan 18.30 och 19.30. Om det är någon som kan ställa upp är det bra om ni kontaktar mig så fort som möjligt.  Den 13 december firar vi Lucia tillsammans med Torslunda församling enligt gammal tradition.

 

 

Vi har fått besked från Ölandsklubben om att de tyvärr inte kunde ge oss något bidrag den här gången eftersom vi fått så nyligen. Vi hade sökt bidrag för renovering av en del av möblerna i Johan Antas stuga. Vi får leta efter finansiering på annat sätt.  Kvarnkungens tak behöver nytt spån. Enligt länsmuseets antikvarie är det stickspån som gäller. Jag har ställt frågan till Kennerth Gustafsson om han känner till någon spåntillverkare och någon som kan spika spån på så hög höjd.   


Återinvigningen av Johan Antas stuga blir 17 maj 2014.  Sven Yngvesson och Rita Bäckström och undertecknad utgör hittills kommittén som ska jobba med festligheterna ytterligare personer gärna med anknytning till Kalkstad ska till.

Föreningen har även fått en förfrågan från Kalmar läns museum om att tillsammans med Eriksöre by skriva ett nyttjanderätts avtal för disponering av Länsmuseets stuga i Eriksöre. Diskussioner har just inletts och jag lär få anledning att återkomma i frågan.

Styrelsen beslutade också att föreningen ska ansöka om byggnadsminnesförklaring av hela kvarnmiljön med Kvarnkungen, Drottningen och Kronprinsen. Karl-Oskar och Gunnar sammanställer ansökan.
Den 23 november hade styrelsen mycket trevlig bakdag i Knap Ernst stuga.  Vi fick uppleva bakning med alla sinnen och det blev fina samtal i väntan på att brödet skulle bli klart.

Budgetarbetet är i full gång Lisbeth och jag har lagt in kommittéernas äskande och i princip lyckats få ihop en budget i balans.  Föreningen har även fått meddelande om att slututbetalningen för TKMÅ projektet kommer att göras från Jordbruksverket inom 4-6 veckor.  Det känns skönt att projektet som startade 2009 äntligen kan ses som slutredovisat.

 

 
Nu önskar jag er alla trevlig advent !

Monica

Nyhetsbrev Nr 11 2013

Chiliodling i Färjestaden

Oktober skulle kunna vara en lugn månadom det inte vore för alla bidragsansökningar som ska skrivas.  Mycket av föreningens verksamhet är i dag bidragsfinansierad. Detta gäller både tidsresor och restaurering av stugor, kvarnar och ängsskötsel.

En av kvarnkungens vingar blev Simones offer. Tyvärr ingår inte stormskador i vår försäkring hos Ölands försäkringsbolag. Så vi hoppas kunna reparera skadan på egen hand. Någon som har idé om annan finansiering?

Alla arbeten på och i Johan Antas stuga är nu klara. Målaren blev klar i mitten av oktober och i lördags var dammsugaren och jag där och städade. Till våren ska alla golv i stugan såpskuras. Styrelsen kom i går fram till att bästa dag för återinvigning av stugan blir 17 maj 2014. Inbjudan kommer efter årsskiftet.
Lantmäteriet har mätt upp samfälld mark i Kalkstad vilket man kan se på käppar nerslagna i marken. Nu väntar faktura på kalaset. Föreningen blir nu ägare till marken där Johan Antas stuga står och en liten bit av ”Torget” som gränsar till stugan.  Jag hoppas att vi får till en kommitté i Kalkstad som kan ta sig an trädgården och ordna lite aktiviteter där.  Byggnadskommittén har också tillverkat och monterat brunnsvipp efter förlaga från ett gammalt fotografi. Tänk vilken tur att vi har vårt bildarkiv!  Den nya brunnsvippen har uppmärksammats av flera bybor.

Gunnar har skissat på ett förslag till ny organisation för föreningens arbete. Förslaget som än så länge hålls inom styrelsen presenteras på årsmötet. Vid styrelsemötet fick Birgitta G uppdraget att boka in styrelsen för bakning i Knap Ernst stuga den 23 november.
Föreningen ska ordna bokförsäljning i Ölands köpstad vid en eller två julskyltningsdagar. Jag återkommer med förslag till bemanningsschema när jag fått kontakt med Birgitta Josefsson på Köpstaden. Tänk på att 14 röster är en utmärkt julklapp!

Planeringen inför 2014 är igång. Kommittéerna har lämnat in underlag för budget för sina verksamheter

På återhörande!

Monica

 

Försäljning av nya sockenboken

Den tredje sockenboken

 

Sockenboken kan köpas genom 

Lisbeth Delin

Baldersgatan 9

386 92 Färjestaden
0485-384 47, 070-6471411 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Pris 150 kronor

Vi skickar gärna boken, då tillkommer kostnaden för porto.

Av de två tidigare sockenböckerna finns det fortfarande ett mindre antal till försäljning.

 

 

Vinnare av årskort på Himmelsberga

 

Nyhetsbrev Nr 10 2013
September månad har varit händelserik. Presentation av nya sockenboken och 75 års-jubilèet har båda klarats av. Jag har fått så mycket beröm både för boken och för jubileumsfesten. Vi har en mycket väl fungerande organisation som gör att allt går som smort och då är det roligt! Stort Tack till alla som bidrog till att våra fester blev så lyckade!

En av gåvorna vid jubiléet var 10 årskort till Himmelsberga. Vid styrelsemötet drogs vinnarna som kommer att presenteras sist i detta brev.

Det blev ingen längre vila efter festerna
Under skördefesten hade vi bokförsäljning i Ölands köpstad och i Eriksöre. Sammanlagt såldes ett trettiotal böcker. Vi ska försöka återkomma med försäljning i köpstaden närmre jul. Kvarnkungen hade premiär för belysningen en höjdpunkt på konstnatten. Jag lämnadse in 5 äpplen från Kalkstadstugan till Plantskolan för sortbestämning. Tyvärr gick experterna bet kanske på grund av att jag endast lämnade in fallfrukt.

Jag har haft möte med snickaren och målaren i Kalkstad. Vi har gått igenom arbetsmetoder, färg och materialval. Nu när snickerierna klara tar målaren vid. Jag har även träffat grannen till Johan Antas stuga, Ulla Fjell, som lovat att vi får köpa el till en värmefläkt under tiden målarfärgen ska torka. 10 oktober kommer Lantmäteriet för att mäta upp all gammal samfälld mark i Kalkstad enligt tidigare utsänt förslag.  Föreningen blir i och med detta ägare till marken där Kalkstadstugan står och en liten bit av ”Torget” som gränsar till stugan.  Jag hoppas att vi får till en kommitté i Kalkstad som kan ta sig an trädgården och ordna lite aktiviteter där. Vi ska även försöka provelda i ugnen innan vintern.

Drottningen har fått nya kläder
Kvarnarna i Kåtorp och Lenstad har gjorts i ordning enligt de beskrivningar vi lämnat till Länsstyrelsen. I dag har HG höjd målat Drottningen. Nu återstår endast reparation av skadad panel på kvarnkungen innan arbetena kan rapporteras färdiga.

Planeringen inför 2014 är igång. I måndags diskuterade styrelsen inför det förslag till ny organisation som ska presenteras för årsmötet i mars. Kommittéerna kommer att få underlag och hjälp med att göra budgetförslag för sina verksamheter.  I nästa vecka träffar jag personalen vid Torslunda skola för att planera tidsresor 2014.

Ett par möten med Ölands hembygdsförbund och Hembygdsrådet på södra Öland ligger inom den närmsta framtiden. Nu är det äppelvecka på länsmuseet, så passa på att besöka någon av utställningarna och ta en fika i museets café.

På återhörande!

Monica

 

 

 

Ahlberg

Bertil

Solvägen 4

38631

Färjestaden

Gelius

Bertil

Sagovägen 1

38696

Färjestaden

Gottfridsson

Stefan

Trollesundsvägen 169

12457

Bandhagen

Hjärtstrand

Ronny

Myggvägen 15

386 34

Färjestaden

Jansson

Sigun

Musselvägen 12

38633

Färjestaden

Johansson

Karl-Johan

Klubbsvampsgatan 10

38632

Färjestaden

Johansson

Lilian

Runsbäck 231

38693

Färjestaden

Knutsen-Öy

Hans

Karlevi Bygata 18

38693

Färjestaden

Swedberg

Marie

Kaptensgatan 1

386 34

Färjestaden

Svensson

Elisabeth

Björnhovdagatan 33

38635

Färjestaden

 

Utlottning av årskort till himmelsberga

 

Bland presenterna uppmärksammades särskilt gåvan från Ölands hembygdsförbund som bestod av 10 årskort till Himmelsberga museum. Dessa kommer att lottas ut bland föreningens medlemmar. Vinnarna kommer inom kortatt presenteras på hemsidan.