Bildutställning på Hamnfesten 2016

Vår bildutställning på temat Då-Nu i Lottas och Marys lokaler blev mycket uppskattad. Stundtals vad det trångt runt skärmarna och många spontana samtal uppstod bland människor som tittade, läste och ville prata.
Vi, Ami och Lisbeth, från styrelsen som var på plats pratade med ett antal människor med minnen, tankar och frågor som de ville dela. Mycket inspirerande!

 


Tack Lotta för att du upplåter din verkstad åt oss.