Ansökan om byggnadsminnesförklaring avslagen

Torslunda hembydsförening har ansökt hos Länsstyrelsen i Kalmar län om att kvarnraden i Björnhovda ska förklaras som byggnadsminne. Kvarnraden utgörs av kvarnarna Kvarnkungen, Drottningen och Kronprinsen. Länsstyrelsen har nu avslagit ansökan eftersom man anser att kvarnarna och bostäderna har förvanskats genom tiderna och att kvarnraden vid Björnhovda inte är något typiskt för Öland i jämförelse med de mer traditionella kvarnraderna på Öland.

Läs beslutet här