Minnesord Birgitta Gerlofsson

MINNESORD
En del dagar är världen inte densamma på kvällen som den var när man vaknade på morgonen.

I dag har vi fått budskapet att vår kära vän och styrelsekamrat Birgitta Gerlofsson har lämnat detta jordelivet efter en mycket kort tids sjukdom. Ett besked som har lämnat oss i stor bestörtning och saknad. Man kan bara inte fatta, världen känns så tom.

Birgitta var den mest älskvärda av människor som alltid hade ett positivt ord till övers för sina vänner. Hon spred glädje och uppskattning som gjorde att vi andra i hennes närhet blev glada och kände oss sedda. Saknaden efter Birgitta blir ofantligt stor.

Birgitta berikade föreningens verksamhet som ledamot av vår styrelse och som sammankallande i föreningens evenemangskommitté. Birgitta bidrog med sin erfarenhet och positiva inställning till styrelsens arbete på ett mycket fint sätt.

I uppdraget som sammankallande för evenemangskommittén har Birgitta gjort ett storverk i det tysta. Hon har planerat och fördelat arbetet så att det har varit en fröjd att vara med och jobba. Med sin entusiasm har Birgitta bidragit till hundratals trevliga evenemang i föreningens regi.

Vårt varma medkännande går till maken Hans, barn och barnbarn som har mist sin kära.  Vi kommer att minnas Birgitta som vår glada och vänliga kamrat som alltid hade omtanke om alla oss andra.


Styrelsen i Torslunda hembygdsförening
2016-04-28