Styrelsens yttrande ang hvb-hem

Hembygdsföreningen stöder förslaget att uppföra ett Hvb-hem för ensamkommande flyktingbarn i Torslunda. Vi ser det som en möjlighet för bygden att utvecklas genom att göra en insats för människor på flykt i synnerhet barn och ungdomar. Ett Hvb hem i Torslunda skulle ge hembygdsföreningen utmärkta förutsättningar att arbeta med integration. Vi skulle fåmöjlighet att ta hand om några lite extra. Möta dem i våra lokaler och berätta om Sverige på vårt sätt och vad vi tycker är viktigt, natur och kultur.I förlängningen kan det finnas en roll för
hembygdsföreningen att verka för att det finns gode män för ungdomarna nära i bygden,vilket kan skapa en konstruktiv relation mellan Hvb-hemmet och bygden. Föreningen vill också påtala att behovet av en gång och cykelväg mellan Torslunda och Färjestaden kommer att öka avsevärt i och med att planerna realiseras.