Minnesord Gunnar Rockström

Minnesord Gunnar Rockström

Vår käre vän, ordförande och styrelsekamrat Gunnar Rockström finns inte längre. När Öland bäddades in i doft från fläder och rosor gick Gunnar ur tiden efter en kort tids sjukdom. Sorgen och saknaden hos oss i föreningen är mycket stor.
I och med att Gunnar valdes in i Torslunda hembygdsförenings styrelse 2011 slöts en cirkel. Gunnars farfar Hjalmar Rockström var nämligen en av grundarna när föreningen bildades 1938. Gunnar berikade föreningens verksamhet med sitt kunnande, humor och ödmjuka sätt. Han tog alltid på sig uppdrag med stor iver och ambition. Han gjorde värdefulla intervjuer med äldre sockenbor om livet i socknen under flydda dar. Under flera år var Gunnar cirkelledare för en studiecirkel om skriftställarinnan Thekla Engström, som bott och verkat en stor del av sitt liv i vår socken. Studiecirkelns syfte var att ge ut en skrift med berättelser och levnadsbeskrivning. Föreningens ambition är att färdigställa skriften med Gunnars och gruppens anteckningar som underlag.
 Inför föreningens 75 års jubileum 2013 föddes idén att ge ut en sockenbok som skulle spegla Torslunda sockens utveckling under de senaste 25 åren. Gunnar kläckte idén att boken skulle bestå av intervjuer med ett antal personer som bott och verkat i socknen under de gångna 25 åren. Resultatet blev, tack vare Gunnars insatser, en mycket omtyckt sockenbok, ” 14 röster om historisk bygd i modern tid”. Boken nominerades till årets hembygdsbok i Sverige 2013 av Kalmar läns hembygdsförbund. Sedan årsmötet 2014 har Gunnar varit föreningens ordförande och lett styrelsens arbete med humor och prestigelöshet.

Vårt varma medkännande går till hustru Birgitta och sönerna. Vi kommer att minnas Gunnar som vår humoristiske, entusiastiske och empatiske kamrat .


Styrelsen i Torslunda hembygdsförening
2015-07-09