Nytt bildarkiv

 

Föreningen byter system för visning och lagring av digitala media. Flytte till det nya digitala arkivet kommer att göras under sommaren och hösten. Under tiden finns det ingen möjlighet att se våra bilder.

Vår ambition är att materialet åter ska finnas tillgängligt i höst.

Med vänliga hälsningar

Monica och Allan