Protokoll och kallelser på hemsidan

Vid sitt sammanträde i mars 2015 beslutade Torslunda hembygdsförening att protokoll och kallelser ska läggas ut på hemsidan.

Dessa kommer att finnas under rubriken Nyheter

Protokoll
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September

Kallelse
Maj
Juni
Juli

Augusti
September