Styrelsebeslut om nya Sporthallen

Nya sporthallen – den yttre utformningen

Ordföranden presenterade en skrivelse där han framför synpunkter på hur kommunen har brutit mot sin egen detaljplan genom att tillåta byggnationen av denna hangarliknande byggnad i en så värdefull, gammal kulturmiljö. Beslutades att sända skrivelsen till Mörbylånga kommun, tidningar i närområdet och Sveriges Hembygdsförbund.