Läs föreningens skrivelse om sporthallen i sin helhet

Öppet brev till politiker och tjänstemän i Mörbylånga kommun och ansvariga för bygglov och utformning av sporthallen i Torslunda.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi är glada att ha fått en ny granne, den nya sporthallen i Torslunda. Den berikar skolan, föreningslivet och den lokala idrottsrörelsen. Men glädjen är grumlad. Vi vill på det här sättet fästa uppmärksamheten på det kulturmord som Mörbylånga kommun begått i anslutning till bygget av sporthall. Kommunen har på ett flagrant sätt kört över sin egen detaljplan och struntat att följa dess vägledande principer vid utformningen av hallen som är en del av planen.

I mitten på oktober förra året vann detaljplanen för Torslunda 2:24 med flera laga kraft. Därefter var de fritt fram att förverkliga planen och börja bygga nytt i det historiskt och miljömässigt värdefulla området. I planen ingår skolan i Torslunda, både äldre byggnader från början på 1800-talet och nybyggnader som tillkommit under åren, och regleras vidare de allra senaste tillbyggnaderna i området, bland annat en sporthall.  Planen omfattar även hembygdsföreningens fastighet med hembygdsgård samt annex.

Planbeskrivningen innehåller ett starkt värn av kulturmiljön i området. När nya byggnader tillkommer ska dessa anpassas till den värdefulla kulturmiljön, heter det bland annat. På ett annat ställe: Höga krav ställs på hänsyn och anpassning till den värdefulla kulturmiljön vid ny- och tillbyggnader. För att ytterligare säkra denna anpassning ska särskilda utförande-och utformningsbestämmelser formuleras som "syftar till att ett släktskap ska finnas mellan tillkommande och befintliga byggnader." Stadsarkitekten nämns som garant för att dessa principer blir styrande.

I dag kan vi inte upptäcka detta släktskap. I stället har kommunen via sitt bostadsbolag som skött byggnationen kört över sin egen detaljplan. Vi gillar innehållet i sporthallen men vänder oss mot gestaltningen av denna. Mörbylånga kommun har skapat en av Ölands fulaste byggnader i sitt sammanhang, en hangarliknande byggnad med stora gråsvarta metalliska volymer och ytor och ett tiotal stuprör som enda välkomnande fasad. Detta är vad som nu fogas till den värdefulla kulturmiljön. Hur har detta varit möjligt?

En annan fråga som inställer sig är hur allmänheten tolkar detta kommunala övervåld. Är inte planer, regler och principer till för att efterlevas av alla?


För Torslunda Hembygdsförening
Gunnar Rockström
ordförande