Nyhetsbrev Nr 5 2014

Nu är det klart att det inte blir något ordförandeskifte i föreningen mitt under verksamhetsåret vilket var avsikten och som förutskickades på vårt årsmöte i mars månad. Sittande ordförande Gunnar Rockström kvarstår alltså på posten och omger sig med ett nybildat arbetsutskott inom styrelsen och en styrelse som i stort sett är intakt sedan tidigare årgångar. I föreningar verkar dessutom som tidigare ett antal kommittéer, exempelvis byggnads-, evenemangs- och den relativt nybildade ängskommittén som håller på att restaurera Rune Jons äng mellan Skogsby och Kalkstad.
Vi vill också ha kvar byombuden även om deras uppgift som medlemsvärvare förändrats i och med att föreningen övergått till en mer automatiserad funktion för detta. Byombuden är våra viktiga ambassadörer på sina respektive orter. Vi har nyligen haft en träff med byombuden för ömsesidig information. I övrigt har vi alla våra duktiga medlemmar som på olika sätt är engagerade i och intresserade av föreningen och det vi gör.
Och det är mycket på gång i juni. I skrivande stund förbereds nationaldagsfirande på traditionellt sätt och på traditionell plats. Föreningens två arkeologer medverkar var och en på sitt sätt med ett par spännande arrangemang. Den yngre Karl-Oskar Erlandsson fortsätter sin rundtur längs sockengränsen och har nu kommit till Kalmarsund närmare bestämt med Snäckstrand  som utgångspunkt till Runsbäck medan hans något äldre kollega Torbjörn Sjögren har lovat avslöja Torslunda kyrkas dolda skatter under en kyrkogårdsvandring. Senare i sommar anordnar vi pubafton som börjar på att bli en tradidition i Helenas lada i Eriksöre. Definitivt en tradition är också Torslunda-dagen med byalaget i Tävelsrum som ansvarig anordnare denna gången.
Johan Antas stuga i Kalkstad är ett tungt, mångårigt  och viktigt projekt som föreningen nu lyckats föra i hamn med betydande uppoffringar, inte minst ekonomiskt. Nyinvigningen skedde i maj genom att självaste kommunalrådet i Mörbylånga Henrik Yngvesson, familjen för övrigt bördig från Kalkstad, öppnade byggnaden som restaurerats efter konstens alla regler. Nu kan föreningen börja använda och dra nytt av Kakstad 23:1, det formella namnet efter genomförd fastighetsreglering. En sådan plan för utnyttjande håller på att diskuteras i styrelsen.
Nyligen har föreningen också verkställt planerna på att få kvarnraden i Björnhovda med Kvarnkungen i spetsen förklarade som byggnadsminne. Det avgörandet ligger hos länsstyrelsen. En prövning om byggnadsminne är ingen enkel sak utan brukar ta ett par år för beslut.
En hembygdsförening ska värna om och engagera sig för bygden, både dåtid och nutid. Två exempel.
Vi hoppas starta en studiecirkel i höst om socknens båda förnämligaste  fornminnen, Lenstad borg och Gamla Skogsby. Avsikten är att återuppliva dessa minnesplatser från järnåldern, såväl teoretiskt-historiskt som praktiskt i form av att tillgängliggöra fornminnena på ett helt annat sätt än i dag när de nästan är gömda av mittlandsskogens grönska och glömda av bygdens folk.
I nutid växer Färjestaden så det knakar. Det gäller att hålla ögonen öppna för samhällets förändringar.

 

I höst planeras även en studiecirkel om ägonamn i Torslunda som em del av projektet Ägonamn i södra Ölands odlingslandskap. Mer information om studiecirklarna kommer på hemsidan i höst.
I Torslunda håller hembygdsgården på att få nya grannar, två nya stora skollokaler, och en lyftkran vilar över oss för närvarande. Trafikverket vill veta vilket alternativ till förbifart Färjestaden- Skogsby som är bäst. Här rekommenderas en läsning av projektets samrådshandlingar som är en utmärkt och fyllig beskrivning av vårt samhälle i dess olika delar inför den stora förändring av bygden som kanske kan bli verklighet inom en 10-20-årsperiod. Materialet finns på nätet på Trafikverkets hemsida och hos Mörbylånga kommun.
Det är mycket på gång.