Fagning i Rune Jons äng.

Den 5 april var det dags för fagning i Rune Jons äng. Vitsippan kallas för fagningsblomma/ros och den blommar nu. Fagningen skedde i ett samarbete mellan hembygdsföreningens ängskommitté och naturskyddsföreningen. Vi var 11 st som arbetade tillsammans. En reporter från Barometern kom också på besök.

Vi gynnades av vackert väder med sol och lite vind. Räfsningen avlöpte planenligt och det gick bra att elda de torra löven. Kaffepaus tog vi naturligtvis.

Blåsipporna börjar sjunga på sista versen men vit och gulsippor, vårlök, violer och svalört blommar nu. Gullvivor och orkidéer börjar skjuta upp bladrosetter.

5 - 6 tranor cirklade över oss och trumpetade. Vi trodde att de antingen var nyfikna av vad vi höll på med eller irriterade. Det visade sig vara ingetdera, det var en örn som oroade dem. Bofink, rödhake och stenknäck hörde vi också.

I ängen har det kommit upp en fin fågelholk med namnskylt. Vi har undrat över  vem som satt upp den. Gåtan fick sin lösning under dagen. En av deltagarna kunde berätta att det var en s k "geocachinglåda".

Den 16 april blir det fagning av de sista ytorna tillsammans med klass 6 på Torslundaskolan.

Siv Toresson sammankallande i ängskommittén.