Artikel i Ölandsmagazinet om brödbak i Knap Ernst stuga

Läs artikeln här (ÖM vintern 2017, Foto: Joacim Grusell, Text: Iréne Forsmark)

Läs hela Ölandsmagazinet vintern 2017 här

Ölänninger, en ny bok med berättelser från Öland

Vår egen Anders Wahlströms berättelse finns med i boken.
Här ser vi honom flankerad av de tre killarna som gjort boken.
http://www.olandsbladet.se/baksidan/det-ar-en-bok-gjord-med-hjartat/

Bildutställning på Eken

Öländska bakningsrecept

Öländska bakningsrecept

Vi har tidigare samlat in öländska bakrecept i ett projekt. Nu presenterar vi det som kommit in. Baka gärna och rapportera resultatet till oss med bild och omdöme (iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) Ge oss gärna fler ölandsrecept så ska vi lägga ut dessa.

Läs mer här

Tors källa får en ansiktslyftning

Ett gäng go'a gubbar drog idag, på eget initiativ, igång arbetet med röjning/uppsnyggning runt Tors källa. Bort med sly och klena träd för att öppna upp och göra källan mer lättillgänglig. Stigen fram till källan ska också stensättas.
Lisbeth, vår kassör, passade på att bjuda på hembakade bullar och fota gänget.
Hembygdsföreningen tackar och bugar.

 

Bildutställning på Hamnfesten 2016

Vår bildutställning på temat Då-Nu i Lottas och Marys lokaler blev mycket uppskattad. Stundtals vad det trångt runt skärmarna och många spontana samtal uppstod bland människor som tittade, läste och ville prata.
Vi, Ami och Lisbeth, från styrelsen som var på plats pratade med ett antal människor med minnen, tankar och frågor som de ville dela. Mycket inspirerande!

 


Tack Lotta för att du upplåter din verkstad åt oss.

Eriksörekvarnen får nya vingar

Nya vingar i Eriksöre

Vingarna på Torslunda hembygdsförenings väderkvarn i Eriksöre har tjänat ut. De har varit dåliga en tid men byts nu ut av föreningens byggnadskommitté. Förarbetet med att tillverka vingarna har pågått en tid i förenings verkstad uppe vid hembygdsgården och nu är det dags att få dem på plats.

Kvarnen är en av de femton kvarnar som en gång stod på landborgskanten öster om Eriksöre by. August Carlström, kvarnens sista mjölnare, sålde kvarnen 1935 till Ölandsklubben för 50 kr. Efter en omfattande renovering skänkte Ölandsklubben den till föreningen i mitten av 1940-talet.

Vårt duktiga byggnadskommitté träffas varje tisdag och jobbar med olika renoveringsobjekt. Just nu är man fullt sysselsatt med de nya vingarna till Eriksörekvarnen. När kommittén träffas nästa tisdag den 6/9 ska vingarna komma på plats.
Passa då på att ta dig en tur upp till landborgskanten mellan Eriksöre och Karlevi och titta hur det går. Ta med dig en fikakorg och njut ditt elvakaffe med en hänförande utsikt över sundet.

Är du intresserad av vara med i Byggnadskommittén är du välkommen till Hembygdsgården på tisdagsförmiddagarna.
Kontakta Niclas Brynielsson 0760-38 67 64

Bo Gustavsson, Gert Petersson, Per-Olof Carlsson, Rune Falk, Jan-Erik Garnheden och Sven Toresson är de duktiga "gubbarna" i byggnadskommittén

Välförtjänt fikapaus i hembygdsgårdens trädgård

Ansökan om byggnadsminnesförklaring avslagen

Torslunda hembydsförening har ansökt hos Länsstyrelsen i Kalmar län om att kvarnraden i Björnhovda ska förklaras som byggnadsminne. Kvarnraden utgörs av kvarnarna Kvarnkungen, Drottningen och Kronprinsen. Länsstyrelsen har nu avslagit ansökan eftersom man anser att kvarnarna och bostäderna har förvanskats genom tiderna och att kvarnraden vid Björnhovda inte är något typiskt för Öland i jämförelse med de mer traditionella kvarnraderna på Öland.

Läs beslutet här

Minnesord Birgitta Gerlofsson

MINNESORD
En del dagar är världen inte densamma på kvällen som den var när man vaknade på morgonen.

I dag har vi fått budskapet att vår kära vän och styrelsekamrat Birgitta Gerlofsson har lämnat detta jordelivet efter en mycket kort tids sjukdom. Ett besked som har lämnat oss i stor bestörtning och saknad. Man kan bara inte fatta, världen känns så tom.

Birgitta var den mest älskvärda av människor som alltid hade ett positivt ord till övers för sina vänner. Hon spred glädje och uppskattning som gjorde att vi andra i hennes närhet blev glada och kände oss sedda. Saknaden efter Birgitta blir ofantligt stor.

Birgitta berikade föreningens verksamhet som ledamot av vår styrelse och som sammankallande i föreningens evenemangskommitté. Birgitta bidrog med sin erfarenhet och positiva inställning till styrelsens arbete på ett mycket fint sätt.

I uppdraget som sammankallande för evenemangskommittén har Birgitta gjort ett storverk i det tysta. Hon har planerat och fördelat arbetet så att det har varit en fröjd att vara med och jobba. Med sin entusiasm har Birgitta bidragit till hundratals trevliga evenemang i föreningens regi.

Vårt varma medkännande går till maken Hans, barn och barnbarn som har mist sin kära.  Vi kommer att minnas Birgitta som vår glada och vänliga kamrat som alltid hade omtanke om alla oss andra.


Styrelsen i Torslunda hembygdsförening
2016-04-28

Bildarkivet är öppet igen

 

Äntligen kan vi hälsa Torslundabor och alla intreserade välkomna tillbaka till föreningens bildarkiv. Över sju tusen bilder är nu överförda till vår nya systemägare Digital kultur. Våra bilder är överförda men mycket arbete återstår med att redigera och komplettera bland annat bildtexter.Här finns länk till bildarkivet

http://www.digitalkultur.se/tor/torslunda_hembygdsforening/public/

 

Vi tar gärna emot kompletteringar och idéer från dig.

Än en gång välkommen tillbaka!

 

Styrelsen

Styrelsens yttrande ang hvb-hem

Hembygdsföreningen stöder förslaget att uppföra ett Hvb-hem för ensamkommande flyktingbarn i Torslunda. Vi ser det som en möjlighet för bygden att utvecklas genom att göra en insats för människor på flykt i synnerhet barn och ungdomar. Ett Hvb hem i Torslunda skulle ge hembygdsföreningen utmärkta förutsättningar att arbeta med integration. Vi skulle fåmöjlighet att ta hand om några lite extra. Möta dem i våra lokaler och berätta om Sverige på vårt sätt och vad vi tycker är viktigt, natur och kultur.I förlängningen kan det finnas en roll för
hembygdsföreningen att verka för att det finns gode män för ungdomarna nära i bygden,vilket kan skapa en konstruktiv relation mellan Hvb-hemmet och bygden. Föreningen vill också påtala att behovet av en gång och cykelväg mellan Torslunda och Färjestaden kommer att öka avsevärt i och med att planerna realiseras.

 

Bildarkiv i Digital Kultur

Nu har en stor del av Torslunda hembygdsförnings bildarkiv förts över till Digital Kultur.

http://www.digitalkultur.se/hem/

Du hittar till våra bilder genom att klicka på rubriken bildägare och sedan leta dig fram till Torslunda.

Allt är inte klart och en hel del kompletteringar ska göras.  Om du httar något fel eller om du vill hjälpa oss att komplettera med uppgifter är du välkommen att skicka ett mail till.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Protokoll och kallelser på hemsidan

Vid sitt sammanträde i mars 2015 beslutade Torslunda hembygdsförening att protokoll och kallelser ska läggas ut på hemsidan.

Dessa kommer att finnas under rubriken Nyheter

Protokoll
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September

Kallelse
Maj
Juni
Juli

Augusti
September

Minnesord Gunnar Rockström

Minnesord Gunnar Rockström

Vår käre vän, ordförande och styrelsekamrat Gunnar Rockström finns inte längre. När Öland bäddades in i doft från fläder och rosor gick Gunnar ur tiden efter en kort tids sjukdom. Sorgen och saknaden hos oss i föreningen är mycket stor.
I och med att Gunnar valdes in i Torslunda hembygdsförenings styrelse 2011 slöts en cirkel. Gunnars farfar Hjalmar Rockström var nämligen en av grundarna när föreningen bildades 1938. Gunnar berikade föreningens verksamhet med sitt kunnande, humor och ödmjuka sätt. Han tog alltid på sig uppdrag med stor iver och ambition. Han gjorde värdefulla intervjuer med äldre sockenbor om livet i socknen under flydda dar. Under flera år var Gunnar cirkelledare för en studiecirkel om skriftställarinnan Thekla Engström, som bott och verkat en stor del av sitt liv i vår socken. Studiecirkelns syfte var att ge ut en skrift med berättelser och levnadsbeskrivning. Föreningens ambition är att färdigställa skriften med Gunnars och gruppens anteckningar som underlag.
 Inför föreningens 75 års jubileum 2013 föddes idén att ge ut en sockenbok som skulle spegla Torslunda sockens utveckling under de senaste 25 åren. Gunnar kläckte idén att boken skulle bestå av intervjuer med ett antal personer som bott och verkat i socknen under de gångna 25 åren. Resultatet blev, tack vare Gunnars insatser, en mycket omtyckt sockenbok, ” 14 röster om historisk bygd i modern tid”. Boken nominerades till årets hembygdsbok i Sverige 2013 av Kalmar läns hembygdsförbund. Sedan årsmötet 2014 har Gunnar varit föreningens ordförande och lett styrelsens arbete med humor och prestigelöshet.

Vårt varma medkännande går till hustru Birgitta och sönerna. Vi kommer att minnas Gunnar som vår humoristiske, entusiastiske och empatiske kamrat .


Styrelsen i Torslunda hembygdsförening
2015-07-09

 

Nytt bildarkiv

 

Föreningen byter system för visning och lagring av digitala media. Flytte till det nya digitala arkivet kommer att göras under sommaren och hösten. Under tiden finns det ingen möjlighet att se våra bilder.

Vår ambition är att materialet åter ska finnas tillgängligt i höst.

Med vänliga hälsningar

Monica och Allan

Årsmötesprotokoll

Här hittar du protokollet från föreningens årsmöte den 8 mars 2015.

Efterlysning av liar till ängskommittén

 

 

 

Finns det någon ute i föreningen som vet att de har liar som inte längre används. Vi behöver liar när det kommer folk som vill vara med vid slåttern. Därför är vi hemskt tacksamma om du vill skänka någon gammal lie till ängskommittén? Om du har en lie till övers kontakta Lisa Tengö telefon 076-114 76 30 eller 0485-313 04. alternativt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sega gubbar efterlyses

 

 

Torslunda hembygdsförening har ett gäng trevliga och strävsamma gubbar som träffas varje tisdag och som jobbar med underhålla av föreningens byggnader, naturområden och inte minst kvarnar.

 

Vi behöver fler! Om du vill lära känna ett gäng trevliga gubbar med glimten i ögat kom till hembygdsgården i Torslunda på tisdagsmorgonen kl 08.00 eller ring Niclas Brynielsson

076-0386764
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Styrelsebeslut om nya Sporthallen

Nya sporthallen – den yttre utformningen

Ordföranden presenterade en skrivelse där han framför synpunkter på hur kommunen har brutit mot sin egen detaljplan genom att tillåta byggnationen av denna hangarliknande byggnad i en så värdefull, gammal kulturmiljö. Beslutades att sända skrivelsen till Mörbylånga kommun, tidningar i närområdet och Sveriges Hembygdsförbund.

 

Läs föreningens skrivelse om sporthallen i sin helhet

Öppet brev till politiker och tjänstemän i Mörbylånga kommun och ansvariga för bygglov och utformning av sporthallen i Torslunda.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi är glada att ha fått en ny granne, den nya sporthallen i Torslunda. Den berikar skolan, föreningslivet och den lokala idrottsrörelsen. Men glädjen är grumlad. Vi vill på det här sättet fästa uppmärksamheten på det kulturmord som Mörbylånga kommun begått i anslutning till bygget av sporthall. Kommunen har på ett flagrant sätt kört över sin egen detaljplan och struntat att följa dess vägledande principer vid utformningen av hallen som är en del av planen.

I mitten på oktober förra året vann detaljplanen för Torslunda 2:24 med flera laga kraft. Därefter var de fritt fram att förverkliga planen och börja bygga nytt i det historiskt och miljömässigt värdefulla området. I planen ingår skolan i Torslunda, både äldre byggnader från början på 1800-talet och nybyggnader som tillkommit under åren, och regleras vidare de allra senaste tillbyggnaderna i området, bland annat en sporthall.  Planen omfattar även hembygdsföreningens fastighet med hembygdsgård samt annex.

Planbeskrivningen innehåller ett starkt värn av kulturmiljön i området. När nya byggnader tillkommer ska dessa anpassas till den värdefulla kulturmiljön, heter det bland annat. På ett annat ställe: Höga krav ställs på hänsyn och anpassning till den värdefulla kulturmiljön vid ny- och tillbyggnader. För att ytterligare säkra denna anpassning ska särskilda utförande-och utformningsbestämmelser formuleras som "syftar till att ett släktskap ska finnas mellan tillkommande och befintliga byggnader." Stadsarkitekten nämns som garant för att dessa principer blir styrande.

I dag kan vi inte upptäcka detta släktskap. I stället har kommunen via sitt bostadsbolag som skött byggnationen kört över sin egen detaljplan. Vi gillar innehållet i sporthallen men vänder oss mot gestaltningen av denna. Mörbylånga kommun har skapat en av Ölands fulaste byggnader i sitt sammanhang, en hangarliknande byggnad med stora gråsvarta metalliska volymer och ytor och ett tiotal stuprör som enda välkomnande fasad. Detta är vad som nu fogas till den värdefulla kulturmiljön. Hur har detta varit möjligt?

En annan fråga som inställer sig är hur allmänheten tolkar detta kommunala övervåld. Är inte planer, regler och principer till för att efterlevas av alla?


För Torslunda Hembygdsförening
Gunnar Rockström
ordförande
 
 

 

Inställd berättarkväll

Berättarkvällen i Knap Ernst stuga den 24 september är inställd.

Vi hälsar dig välkommen till berättarkväll i Johan Antas stuga den 28 oktober.

Då kommer Thorsten Jansson att berätta om Öländska sägner.

Nyhetsbrev Nr 6 2014

På det senaste styrelsemötet diskuterades planerna för förbifarten Färjestaden- Skogsby. Det är ett stort byggprojekt som berör hela bygden. Mörbylånga kommun är pådrivande part men det är staten genom Trafikverket som är egentlig huvudman och finansiär. När projektet kan realiseras står skrivet i stjärnorna. Det beror främst på hur statens vägplaner ser ut. De revideras med flera års mellanrum. Ännu finns förbifarten inte med där som ett prioriterat objekt.
I det samrådsförfarande som pågår och som leds av Trafikverket har myndigheten skissat på tre alternativ till förbifart. Ett så kallat nollalternativ, det vill säga samma väg som i dag, anses uteslutet. Två alternativ dras från kvarnraden i Björnhovda genom området mellan Torslunda- Skogsby och Färjestaden och fram till Lundtorp- Runsbäck med någon skillnad.  Ett tredje alternativ är  modifierat i förhållande till huvudalternativen och omfattar endast förbifart Skogsby. Mörbylånga kommun förordar det mest genomgripande alternativet.
Trafikverket har nu närmast att ta ställning till valet av alternativ. I det sammanhanget har olika intressenter och allmänheten fått chans att lämna synpunkter. Dessa yttranden sammanställs och bedöms för närvarande. Därefter bestämmer myndigheten kurs och hur det fortsatta planarbetet ska bedrivas.Styrelsen har yttrat sig på följande sätt:


"Vägprojektet är rikt på konfliktfrågor. Starka intressen kolliderar med varandra. Å ena sidan samhällets och kommunens ambitioner att skapa tillväxt, goda och konkurrenskraftiga kommunikationer och trafiksäkra miljöer. Å den andra skyddet för kultur-och fornminnesmiljöer liksom befintlig åkermark och jordbrukets och gårdarnas framtid i området. Mörbylånga kommun argumenterar väl för betydelsen av den nya pulsådern mot söder. Vid läsningen av exempelvis skrivelsen från Runsbäcks byalag i anslutning till samrådet blir man ändå betänksam när det gäller de värden som en ny trafikled kan riskera.
Torslunda hembygdsförening har cirka 700 medlemmar med en gamla socknen,som upptagningsområde. De vägplaner som nu diskuteras ryms i sin helhet inom sockengränsen. Av det gedigna utredningsmaterial som tagits fram om förbifarten framgår med all önskvärd tydlighet att projektet berör ett mycket värdefullt landskap. Motsättningarna är väl beskrivna. Vi är säkra på att våra medlemmar har olika uppfattningar om projektet. Därför är det svårt att forma en syntes kring detta och därför avstår vi från att lämna något förord när det gäller vägalternativen utom på en särskild punkt.
Hembygdsföreningen har direkta ägarintressen i fastigheten Snokekulla 1:1 där den mytomspunna Tors källa ligger. Denna rammas uppenbarligen av den nya vägen vilket vi bestämt vill protestera mot."

                                                                                                       +++
En bit in i juli ser vi fram emot inte blott sol och bad och prunkande trädgårdar med nypotatis och hallon utan även några av våra sommararrangemang. Vi väntar rekordpublik till pubaftonen i Helenas lada i Eriksöre den 19:e. Samma dag välkomnar ängskommittén till slåtter i Rune Jons äng i mittlandsskogen mellan Skogsby och Kalkstad och så har vi en slags hembygdsfinal i Tävelsrum den 27:e med byalaget som värd för årets Torslunda-dag.
Ett tips inför kommande tider: vad passar då bättre att härda mörker och fåk än genom trevlig och lärorik samvaro. Vi startar cirklar både om gamla ägonamn i socknen och om Lenstad borg och gamla Skogsby som båda vittnar om att Torslunda även haft en tidigare storhetsperiod . Det är redan öppet för anmälningar till dessa höjdpunkter. Om aktiviteter och studiecirklar kan du läsa mer under evenemangskalendern och genom att följa rubriker på förstasidan.

Planerna för förbifarten Färjestaden- Skogsby. Här kan du läsaa styrelsens yttrande:


"Vägprojektet är rikt på konfliktfrågor. Starka intressen kolliderar med varandra. Å ena sidan samhällets och kommunens ambitioner att skapa tillväxt, goda och konkurrenskraftiga kommunikationer och trafiksäkra miljöer. Å den andra skyddet för kultur-och fornminnesmiljöer liksom befintlig åkermark och jordbrukets och gårdarnas framtid i området. Mörbylånga kommun argumenterar väl för betydelsen av den nya pulsådern mot söder. Vid läsningen av exempelvis skrivelsen från Runsbäcks byalag i anslutning till samrådet blir man ändå betänksam när det gäller de värden som en ny trafikled kan riskera.
Torslunda hembygdsförening har cirka 700 medlemmar med en gamla socknen,som upptagningsområde. De vägplaner som nu diskuteras ryms i sin helhet inom sockengränsen. Av det gedigna utredningsmaterial som tagits fram om förbifarten framgår med all önskvärd tydlighet att projektet berör ett mycket värdefullt landskap. Motsättningarna är väl beskrivna. Vi är säkra på att våra medlemmar har olika uppfattningar om projektet. Därför är det svårt att forma en syntes kring detta och därför avstår vi från att lämna något förord när det gäller vägalternativen utom på en särskild punkt.
Hembygdsföreningen har direkta ägarintressen i fastigheten Snokekulla 1:1 där den mytomspunna Tors källa ligger. Denna rammas uppenbarligen av den nya vägen vilket vi bestämt vill protestera mot."

 

Nyhetsbrev Nr 5 2014

Nu är det klart att det inte blir något ordförandeskifte i föreningen mitt under verksamhetsåret vilket var avsikten och som förutskickades på vårt årsmöte i mars månad. Sittande ordförande Gunnar Rockström kvarstår alltså på posten och omger sig med ett nybildat arbetsutskott inom styrelsen och en styrelse som i stort sett är intakt sedan tidigare årgångar. I föreningar verkar dessutom som tidigare ett antal kommittéer, exempelvis byggnads-, evenemangs- och den relativt nybildade ängskommittén som håller på att restaurera Rune Jons äng mellan Skogsby och Kalkstad.
Vi vill också ha kvar byombuden även om deras uppgift som medlemsvärvare förändrats i och med att föreningen övergått till en mer automatiserad funktion för detta. Byombuden är våra viktiga ambassadörer på sina respektive orter. Vi har nyligen haft en träff med byombuden för ömsesidig information. I övrigt har vi alla våra duktiga medlemmar som på olika sätt är engagerade i och intresserade av föreningen och det vi gör.
Och det är mycket på gång i juni. I skrivande stund förbereds nationaldagsfirande på traditionellt sätt och på traditionell plats. Föreningens två arkeologer medverkar var och en på sitt sätt med ett par spännande arrangemang. Den yngre Karl-Oskar Erlandsson fortsätter sin rundtur längs sockengränsen och har nu kommit till Kalmarsund närmare bestämt med Snäckstrand  som utgångspunkt till Runsbäck medan hans något äldre kollega Torbjörn Sjögren har lovat avslöja Torslunda kyrkas dolda skatter under en kyrkogårdsvandring. Senare i sommar anordnar vi pubafton som börjar på att bli en tradidition i Helenas lada i Eriksöre. Definitivt en tradition är också Torslunda-dagen med byalaget i Tävelsrum som ansvarig anordnare denna gången.
Johan Antas stuga i Kalkstad är ett tungt, mångårigt  och viktigt projekt som föreningen nu lyckats föra i hamn med betydande uppoffringar, inte minst ekonomiskt. Nyinvigningen skedde i maj genom att självaste kommunalrådet i Mörbylånga Henrik Yngvesson, familjen för övrigt bördig från Kalkstad, öppnade byggnaden som restaurerats efter konstens alla regler. Nu kan föreningen börja använda och dra nytt av Kakstad 23:1, det formella namnet efter genomförd fastighetsreglering. En sådan plan för utnyttjande håller på att diskuteras i styrelsen.
Nyligen har föreningen också verkställt planerna på att få kvarnraden i Björnhovda med Kvarnkungen i spetsen förklarade som byggnadsminne. Det avgörandet ligger hos länsstyrelsen. En prövning om byggnadsminne är ingen enkel sak utan brukar ta ett par år för beslut.
En hembygdsförening ska värna om och engagera sig för bygden, både dåtid och nutid. Två exempel.
Vi hoppas starta en studiecirkel i höst om socknens båda förnämligaste  fornminnen, Lenstad borg och Gamla Skogsby. Avsikten är att återuppliva dessa minnesplatser från järnåldern, såväl teoretiskt-historiskt som praktiskt i form av att tillgängliggöra fornminnena på ett helt annat sätt än i dag när de nästan är gömda av mittlandsskogens grönska och glömda av bygdens folk.
I nutid växer Färjestaden så det knakar. Det gäller att hålla ögonen öppna för samhällets förändringar.

 

I höst planeras även en studiecirkel om ägonamn i Torslunda som em del av projektet Ägonamn i södra Ölands odlingslandskap. Mer information om studiecirklarna kommer på hemsidan i höst.
I Torslunda håller hembygdsgården på att få nya grannar, två nya stora skollokaler, och en lyftkran vilar över oss för närvarande. Trafikverket vill veta vilket alternativ till förbifart Färjestaden- Skogsby som är bäst. Här rekommenderas en läsning av projektets samrådshandlingar som är en utmärkt och fyllig beskrivning av vårt samhälle i dess olika delar inför den stora förändring av bygden som kanske kan bli verklighet inom en 10-20-årsperiod. Materialet finns på nätet på Trafikverkets hemsida och hos Mörbylånga kommun.
Det är mycket på gång.