Länkar

Hembygdslänkar och lokala länkar

Södra Ölands hembygdsråd
Är ett nätverk bestående av fjorton hembygdsföreningar på södra Öland. Rådets syftar till att främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan sina medlemmar. http://www.hembygd.se/sodra-oland/

Sveriges Hembygdsförbund http://www.hembygd.se/

Kalmar läns museum http://www.kalmarlansmuseum.se/

Kalmar läns arkivförbund http://www.arkivkalmarlan.nu/

Regionbibliotek Kalmar län http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Regionbiblioteket/

Länsstyrelsen i Kalmar län http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/Pages/default.aspx

Ölands Folkhögskola http://www.olandsfolkhogskola.se/

Torslunda församling http://www.olandskyrkor.com

Färjestadens företagsgrupp http://www.farjestadensforetagsgrupp.se/om_ffg

Mörbylånga kommuns evenemangskalender http://www.morbylanga.se/startsida/evenemang/

Vandrarhemmet i Skogsby http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Oland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-Olandsskogby/?intro=false

Biblioteket i Färjestaden http://www.morbylanga.se/fritid-kultur/Bibliotek/

Färjestadens motion http://www6.idrottonline.se/FarjestadensMotionsIF-Skidor/

Ölands Plantskola http://www.olandsplantskola.se/

Torslunda skolas skoltidning http://webnews.textalk.com/torslundaskola/

 

Hembygdsföreningar på Öland som saknar hemsida via SHF

Norra Möckleby http://www.norramockleby.se/
Runstens Hembygdsförening http://www.runstenoland.se/Vansterspalt/Foreningar/Runstens+Hembygdsforening/se/209/
Södra Möckleby Hembygdsförening http://bergstigendegerhamn.se/
Ås Hembygdsförening http://www.ashf.se/
Ölands Kulturminnesförening http://www.borgholmsstadsmuseum.se/
Ölands Smedby Hembygdsförening http://www.oland-smedby.se/

 

Hembygdsföreningar Kalmar läns fastland som saknar hemsida hos SHF

Bäckebo Hembygdsförening http://www.backebo.nu/hembygd/
Gladhammars Hembygdsförening http://gladhammars.se/
Hjorteds Hembygdsförening http://www.hjortedshembygdsforening.se/www.hjortedshembygdsforening.se/Valkommen.html
Lönneberga Hembygdsgille http://www.lonnebergahembygdsgille.se/
Mörlunda –Tveta Hembygdsförening http://www.morlundatveta.se/
Olssonska gården http://www.olssonskagarden.se/
Odensvi Hembygdsförening http://www.odensvi.com/
Oskarshamns Sjöfartsförening http://www.sjofartsforeningen.se/
Pelarne Hembygdsförening http://www.pelarne.nu/
Rumskulla Hembygdsförening http://www.rumskulla.se/Rumskulla_Hembygdsforening/Startsida.html
Tjustbygdens kulturhistoriska förening http://www.vasterviksmuseum.se/
Träarbetarnas museum http://mobelmuseum.se/
Törnsfalls Hembygdsförening http://www.tornsfalls.se/
Ukna Hembygdsförening http://www.uknahembygd.se/
Västrums Hembygdsförening http://www.vastrum.se/
Ålems Hembygdsförening http://alemshembygdsforening.se/

 

Arkeologi

Föremålsfynd
Databasen är en mycket användbar databas från Statens Historiska Museum. Databasen visar bilder på de föremål som finns i deras samlingar. Du kan söka bland fornfynden utifrån tidsepok eller typ av fynd.  Här kan du hitta fynd från Torslunda http://mis.historiska.se/mis/sok/resultat_bild.asp

Riksantikvarieämbetets
öppna arkiv heter Samla. Här kan Du leta blandArkeologirapporterDigitaliserade publikationerFornvännenRiksantikvarieämbetets publikationerhttp://samla.raa.se/xmlui/

Arkiv
Hos Riksarkivet finns samlade uppgifter om digitaliserade handlingar som arkiverats hos olika arkivbildare. Torslunda i arkiven http://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Torslunda&f=True&EndastDigitaliserat=false&Fritext=&Namn=&Ort=&DatumFran=&DatumTill=&AvanceradSok=False

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå universitet med inriktning på dataproduktion och forskning. Vi producerar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information från kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen. http://www.ddb.umu.se/databaser/

 

Bebyggelse

Bebyggelseregistret
BeBR, är ett nationellt informationssystem med information om det byggda kulturarvet. Uppdateringar och nya registreringar görs kontinuerligt. De uppgifter som finns presenterade i Bebyggelseregistret är hämtade från inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Informationen är framtagen och registrerad av regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet. http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/searchResult.raa?ts=1404128464607

Kulturmiljöbild
Här finner du närmare 200 000 digitaliserade och sökbara bilder som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Bilderna kan man spara ned och använda fritt. Du kan mot ersättning beställa högupplösta och bearbetade bilder genom beställningsfunktionen med ”varukorgen”. För mer information om bildanvändning, priser, sökhjälp osv, klicka på flikarna ovan. http://kmb.raa.se/cocoon/bild/public_search.html

 

Databaser

Bygdeband är en rikstäckande föreningsdriven databas för lokalhistoriskt material för Internet. Arkivet är öppet för alla som vill söka i materialet. Bygdeband är uppbyggt efter platser, exempelvis städer, byar, hus eller torp. Till platserna finns personer, bilder, ljudfiler eller andra filer och dokument knutna. www.bygdeband.se

Digitalt museum På museerna finns stora och spännande samlingar. Traditionellt har dessa framför allt presenterats i museernas utställningar och böcker. Stora delar av samlingarna har därför sällan eller aldrig visats för en bredare publik. DigitaltMuseum gör nu museernas samlingar enkelt tillgängliga för alla intresserade, oberoende av tid och plats. Målet är att samlingarna lättare ska kunna användas för till exempel studier, undervisning och bildsökning. http://www.digitaltmuseum.se/

 

Folkminnen

Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd) är en ämnesbibliografi över svensk historia. Här finns hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsatser, recensioner, artiklar i dagstidningar och annat material som rör Sveriges historia. Bibliografin omfattar publiceringsåren 1771-2010 och sammanlagt ingår över 176 000 poster. Här ingår såväl akademisk historieskrivning som amatörforskning från drygt två sekler. SHBd är den mest omfattande bibliografin över svensk historia.  http://shb.kb.se/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=shb

Folklivsarkivet i Lund (Lunds Universitets Folklivsarkiv, LUF), före 1946 Folkminnesarkivet i Lund är dokumentationscentral för folklig kultur i södra Sverige. http://www.folklivsarkivet.lu.se/om-folklivsarkivet/

 

Foto

I Kalmar läns museum fotodatabas finns fotografier från länets samtliga tolv kommuner. Foton från Torslunda socken http://klmfoto.kalmarlansmuseum.se/listor/cgitext-list?ID=382562032&start=1

I Torslunda hembygdsförenings bildarkiv kan du ta del av mer än 5000 bilder från socknen i dåtid och nutid http://www.torslunda.com/bildarkiv

Kulturmiljöbild Här finner du närmare 200 000 digitaliserade och sökbara bilder som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Bilderna kan man spara ned och använda fritt. Du kan mot ersättning beställa högupplösta och bearbetade bilder genom beställningsfunktionen med ”varukorgen”.http://kmb.raa.se/cocoon/bild/public_search.html

 

Föremål

Föremålsbild Sök bland Historiska museets föremålsbilder i museets 'Fornbild'. Vi har just nu ca 65 000 föremålsbilder i vår databas och databasen uppdateras fortlöpande. http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp?qtype=bild

Kringla är en samsökstjänst som söker och visar information från flera svenska museer, arkiv och register, t ex Världskulturmuseet, Tekniska museet, Vasamuseet, Historiska museet och Riksantikvarieämbetet (klicka här för att se samtliga). Det rör sig om allt från föremål i ett museums samlingar till information om kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornlämningar. IKringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. http://www.kringla.nu/kringla/


Kartor

Lantmäterimyndigheternas arkiv är ett virtuellt arkiv som innefattar lantmäterimyndigheternas förrättningsarkiv. Här finns bland annat 1700- och 1800-talets skifteskartor och många andra lantmäteriförrättningar före år 1928. För att se själva kartorna laddar du gratis ner DjVu-plugin. (Finns som länk vid kartan.) Hitta historiska kartor från Torslunda http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html

 

Personer

Centrala soldatregistretinnehåller uppgifter om soldater i hela Sverige.
http://www.soldatreg.se/

Kyrkoboksdatabasen Med århundraden av uppgifter om allt från giftermål, flyttande, födslar och dödsfall är kyrkoboksdatabasen POPUM en av världens mest informationstäta demografiska databaser. http://www.ddb.umu.se/databaser/kyrkoboksdatabas/

 

Språk

Institutet för språk och folkminnen samlar på en plats och presenterartvå  huvudområden: språk och folkminnen. http://www.sprakochfolkminnen.se/daum

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) samlar in, bevarar, bearbetar, tillhandahåller och ger ut material om ortnamnen i Skåne och om dialekterna i Skåne, Halland, Småland och Blekinge samt på Öland. Arkivets material består av handskrifter, fonogram, mikrofilmer, foton och olika slags register. Handskrifter - Sökning i DALs handskriftsregister Ljudupptagningar - Sökning i DALs inspelningsregister
© Dialekt- och ortnamnsregistret i Lund http://www.sprakochfolkminnen.se/dal

Dialektprojektet SweDia leds av avdelningarna för fonetik vid Lunds, Stockholms och Umeå universitet och finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Här kan man lyssna till dialektprover till hela det svenska språkområdet. http://swedia.ling.gu.se/

OrtnamnsregisterI Institutet för språk och folkminnens förteckning kan man leta efter ortsnamn.  Välj ett län för att söka efter ortnamn eller sök i sockenlistan eller sök i en bestämd socken via sidan "Län med sockenförteckning"http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/index.htm

 

Transporter

I Historiskt om Svenska Järnvägar hittar Du information som allmänt behandlar Svenska, järnvägar. Informationen kan vara skriven i modern tid eller "saxad" från äldre järnvägslitteratur. Sidorna uppdateras kontinuerligt, allt i den mån som min fritid räcker till.  Webbplatsen är icke kommersiell och allt arbete sker på ideell basis. Den är skapad och designad av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. http://www.historiskt.nu/

Foton från järnvägen på Öland hittar du i Torslunda hembygdsförenings bildarkiv, www.torslunda.com/bildarkiv  i mappen Gemensamt och undermappen Järnväg.


Övrigt

Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd) är en ämnesbibliografi över svensk historia. Här finns hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsatser, recensioner, artiklar i dagstidningar och annat material som rör Sveriges historia. Bibliografin omfattar publiceringsåren 1771-2010 och sammanlagt ingår över 176 000 poster. Här ingår såväl akademisk historieskrivning som amatörforskning från drygt två sekler. SHBd är den mest omfattande bibliografin över svensk historia. http://shb.kb.se/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=shb

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå universitet med inriktning på dataproduktion och forskning. Vi producerar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information från kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen. http://www.ddb.umu.se/

FinnGraven.se Söktjänsten är kostnadsfri och erbjuder alla intresserade att finna gravsatta och grav-platser på kyrkogårdar runtom i Sverige. http://www.finngraven.se/

Digitaliserad dagspress
Kungliga Biblioteket (KB) har denna webbtjänst där man kan söka i äldre svenska dagstidningar. Besökaren får tillgång till hundratusentals sidor tidningstext. Du kan söka på namn och tid, eller bara bläddra i de 24 tidningar som hittills ingår. © KB http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2009/Digitaliserad-dagspress/

K-samsök samlar och tillgängliggör kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Data om kulturarv – till exempel museiföremål, bildsamlingar och arkivhandlingar – som finns på en mängd olika institutioner och platser samlas in till K-samsöks databas och görs därifrån tillgänglig för användning, berikning och utveckling. http://www.ksamsok.se/

Sveriges Släktforskarförbund har en sida där det finns mycket att hitta om släktforskning http://www.genealogi.se/

Svenskt Kulturarv är ett skyltfönster för det fantastiska utbud av museer, slott och kulturhistoriska besöksmål som finns i Sverige! http://www.svensktkulturarv.se/

Svenskt visarkiv samlar in, bevarar och publicerar material inom områdena folkmusik, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans och inflyttade musiktraditioner. Visarkivet är öppet för alla.
http://musikverket.se/svensktvisarkiv/

EmiWeb - Levande migrationshistoria är det första webbaserade arkivet i sitt slag i Skandinavien när det gäller in- och utvandring till och från Norden. http://www.emiweb.eu/EmiWeb/showlogin.x

Svensk lokalhistorisk databas  SLHD är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokollen samt göra dessa tillgängliga online. Här kan du söka information i mängder av svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll. http://www.lokalhistoria.nu/

Bibliotekskatalog för Kalmar, Kronoberg och Öland
http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=osgo

 

Broschyr om Ölands museum, Himmelsberga

Presentation