Hyra av hembygdssföreningens lokaler

Hembygdsgården, Hembygdsgårdens lada, Johan Antas stuga i Kalkstad och Knap Ernst stuga i Runsbäck går nu att hyra för möten, högtidsfirande och liknande.

Hyra av möbler kostar 200 kr/gång.

Bokning av lokalerna görs genom kontakt med kassör Lisbeth Delin 0485-384 47, 070-647 14 11  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hyresavtal finner du här nedanför.

För uthyrning av Torslunda hembygdsförenings lokaler har styrelsen fastställt följande villkor:
• Hyran uppgår till 400 kronor inklusive el och uppvärmning per tillfälle/dag och per objekt. Längre
hyresperioder förhandlas enligt särskild ordning.
• Lokalen får disponeras av hyresgästen efter överenskommelse med en av föreningens
firmatecknare, för närvarande Stefan Svenaeus och Lisbeth Delin.
• Hyresgästen ansvarar för städning och att sopor avlägsnas.
• Hyran förskotteras och insätts på föreningens bankgirokonto.
• Denna ordning gäller från och med 1 januari 2015.
Beslut fattat på styrelsemöte den 15 december 2014
Torslunda hembygdsförening,  Kassör
Lisbeth Delin, Baldersgatan 9, 386 92 FÄRJESTADEN, tel 0485-384 47. Organisationsnummer 802434-5939, Bankgiro 5148-1422. www.torslunda.com

Regler för städning i samband med hyra.