Byggnader

Torslunda hembygdsförening äger och förvaltar en rad fastigheter. Vi äger Hembygdsgården i Torslunda, Johan Antas stuga i Kalkstad och Knap Ernsts stuga i Runsbäck. 

Hembygdsgården och Kalkstadsstugan har hittills stått på ofri grund. Genom förhandlingar 2012 har båda fastigheterna kommit i föreningens ägo.  Föreningens byggnadskommitte arbetar helt på ideell basis med att underhålla byggnaderna. 2012 har föreningen fått bidrag från Hus med historia för att restaurera Kalkstadsstugans exteriör.