Anders tilldelades Hembygdsförbundets plakett

Anders Wahlström tilldelades vid Sveriges hembygdsförbunds riksstämma i Visby på fredagen plakett för 
rik gärning i hembygdsvårdens tjänst.

Här nedan kommer hela motiveringen.

Jämte Dalahästen är Ölandskvarnen Sveriges starkaste landskapssymbol. Vid 1800 talets mitt fanns det omkring 2000 väderkvarnar på Öland. I början av 2000 talet var antalet 350.

Som mjölnarson har Anders Wahlström i ord och handling arbetat för de Öländska väderkvarnarnas bevarande till kommande generationer. Anders valdes in i styrelsen för Torslunda hembygdsförening 1984 och var med och bildade dess kvarnkommitté 1987. Under många år var han kommitténs
sammankallande och motor. Han har alltid propagerat för hur viktigt det är att
kunskapen och intresset för våra kvarnar förs vidare till kommande
generationer. Anders är den som sett till att barn från socknens skolor har
fått vara med och mala och lära sig hur en väderkvarn fungerar.

Anders var en av initiativtagarna till att Ölands kvarnförening bildades och var en av läromästarna i utbildningen av nya kvarnreparatörer. Kort sagt en fantastisk kulturgärning .