Hembygdsförening har fått "mjölsäcken"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torslunda hembygdsförening tilldelades den2 mars Ölands Kvarnförenings vindflöjel ”Mjölsäcken”
Detta var första gången som utmärkelsen delades ut.  Kriterierna är att det ska ha malts mjöl på kvarnen det gångna året.  Så vitt Kvarnföreningen känner till är ”Kronprinsen” den enda kvarn på Öland som det har malts på 2010.