Slåttergille i Rune Jons äng 2018

 

Staffan Arvegård fotograferade årets slåtter: