Bildarkivet kompletteras kontinuerligt

Torslunda Kulturarv i Modern Åtkomst (TKMÅ) = hembygdsföreningens digitala bildarkiv uppdateras kontinuerligt.
Nu är det mångsysslaren och nestorn Anders Wahlströms många bilder och tidningsurklipp m.m. som digitaliseras och sparas i bildarkivet.

En riktig kulturskatt. Bilderna talar för sig själva.
Har du själv idéer, bilder och information om sådant som bör sparas i TKMÅ.  Hör i så fall av dig till oss.