Färjestadens Taxi och andra verksamheter i hamnen på färjornas tid

Färjestadens Taxi

och andra verksamheter i hamnen på färjornas tid

Torslunda Hembygdsförenings cirkel är nu igång
Stort engagemang bland deltagarna från första stund

Ulla Petersson, dotter till taxiägare och en av initiativtagarna till cirkeln, omgiven av intresserade delatagare.

Hamnplanen - en bild från 50-talet med taxibilarna på rad.

Kennerth Gustavsson, son till en taxiägare, den andre av initiativtagarna sitter nr 2 från vänster.

Raden av droskbilar från andra hållet. Nu med taxistationen i bakgrunden.

Några taxi/droskbilsägare

Reklamskylt från- när??

Droskbil fån 1920-talet

Änne en reklamskylt som vi in vet årtalet på