Detta gör vi

Föreningen har sex kommittéer som är själva basen i verksamheten. Var och en av kommittéerna ansvarar för olika verksamhetsområden.  Uppdragen innefattar allt från underhåll av byggnader och kvarnar till tipspromenader, bakning och guidade vandringar.

I Torslunda hembygdsförening, med ca 600 medlemmar, behöver vi vara många aktiva för att verksamheten skall hållas igång.  Vi dokumenterar och bevarar våra byggnader och föremål till kommande generationer och genomför evenemang där flera generationer kan träffas och ha det trevligt tillsammans. En annan viktig uppgift för oss är att föra vidare traktens traditioner och berättelser till dem som kommer efter oss.

I det följande presenteras kommittéernas kontaktpersoner/sammankallande. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att vara med i vår aktiva skara!