Om föreningen

  • Skriv ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torslunda socken ligger på Ölands västra sida och breder ut sig från Ölandsbron i norr till Eriksöre i söder. I väster gränsar socknen mot Kalmarsund och i öster mot socknarna Norra Möckleby och Sandby-Gårdby. Största ort är Färjestaden med nära 9000 bofasta. I socknen finns också våra tolv byar Arontorp, Björnhovda, Eriksöre, Kalkstad, Kråketorp, Kåtorp. Lenstad, Lundtorp, Runsbäck, Torslunda,Skogsby, Tveta och Tävelsrum.

Som de flesta av Ölands socknar så har Torslunda har en spännande historia. Genom förbindelser med fastlandet har socknen spelat en viktig roll långt tillbaka i tiden. Om den spännande historien vittnar en rad fornfynd. Vi har en borg i socknen, Sveriges äldsta guldföremål har hittats i Färjestaden och så finns en järnålders by gömd i Skogsby.

Hembygdsföreningen arbetar för att bevara och tillgängliggöra och föra kulturhistorien vidare till kommande generationer. Som medlem kan du få veta mer och ta del av vårt rika utbud av aktiviteter som du kan läsa mer om i aktivitetskalendern till höger.

Föreningen är en av 1900 medlemsföreningar i Sveriges Hembygdsförbund där målet är att lyfta kulturmiljöfrågornas betydelse. Du är hjärtligt välkommen som medlem.