NY BOK
I september ges sockenboken Torslunda III ut. Boken speglar den senaste tjugofemårsperioden i Torslunda socken. I finstämda intervjuer förmedlade av journalisten och styrelseledamoten Gunnar Rockström berättar
fjorton personer om livet i socknen.

Intervjuerna blandas i boken med ett stort antal nytagna fotografier av bland andra fotografen Yngve Rådstedt varvat med äldre bilder ur föreningens arkiv. Under sommaren kommer det finnas möjlighet att förhandsboka beställningar.

Nyhetsbrev Nr 1 2013

Det känns lite tomt på köksväggen nu när Hembygdsföreningens almanacka 2012 är borta. 2013
kommer att bli ett, om möjligt mer intensivt, år än vad 2012 har varit. Föreningen har lämnat in ansökningar till två omfattande projekt(restaurering av Kalkstadsstugans interiör samt inredande av arkiv i Hembygdsgårdens lada), för studieresa till Gotland för ängskommittén och till utgivning av Torslunda III. Vi har ännu inte fått skriftlig bekräftelse men ett förhandsbesked på e-post om att bidragen från Mörbylånga kommun kommer att beviljas.  I september firar föreningen 75 års jubileum.


Styrelsen kommer föreslå årsmötet, som hålls söndag den 10 mars, att en arkivkommitté tillsätts. Arkivkommitténs uppgift blir att organisera arbetet både med uppförande av det fysiska arkivet och det fortsatta arbetet med det digitala arkivet efter det att projektet TKMÅ avslutades i november. Styrelsen kommer även att föreslå årsmötet att ledamöter i kommittéerna tillsätts av styrelsen.

Om vi får bidrag för fortsatt restaurering av Kalkstadsstugan hoppas vi att interiören ska vara klar till sommaren. En praktisk uppgift där jag hoppas få hjälp av föreningens medlemmar blir att ”dreva” springor i väggarna med lindrev.  Jag återkommer om detta när vi fått beslut från Länsstyrelsen om bidrag.


När Kalkstadsstugan blir färdig kommer föreningen att få en utmärkt plats att genomföra tidsresor. Kontakter har tagits med Kalmar läns museum för planering av ett tänkbart upplägg. Föreningen har sökt bidrag för att kunna utbilda ett antal medlemmar för att kunna genomföra tidsresor. Med allt som ska hända behöver
vi förstärkning i kommittén för Kalkstadsstugan. Ett par nya krafter vore toppen.

Som ett resultat av arbetet med sponsring kommer medlemsbrev med programblad och medlemskort att skickas till alla som varit medlemmar under 2010, 2011 och 2012 i adresserade kuvert. Detta innebär i viss mån ändrade uppgifter för byombuden. Informationsmöte för byombuden ordnas i februari.

Vi jobbar på att ansluta föreningen till facebook vilket tillsammans med detta nyhetsbrev kommer
att ge mer aktiv kommunikation med våra medlemmar.

På styrelsens uppdrag önskas alla medlemmar ett riktigt Gott Nytt 2013.


 

 


 

 

Ny sockenbok 2013- Smygtitta redan nu

Vid årsmötet 2011 fick styrelsen uppdraget att ta fram en ny sockenbok som uppföljare till Torslundaboken, 1952 och Torslunda II, 1988. Boken kommer att ges ut lagom till föreningens 75 årsjubileum i september 2013. Arbetet med vår nya sockenbok är i full gång. Boken ska bestå av intervjuer med många ntressanta personer som varit verksamma i socknen sedan den senaste boken gavs ut  för 25 år sedanoch en mängd fotografier. I början av juni var de flesta av intervjupersonerna samlade vid hembygdsgården för fotografering.

Här kan du få en liten försmak av vad som komma skall.