Nyhetsbrev Nr 3 2013

                                                                                                                                                                    2013-02-28

Nu stundar ljusare tider. Jag tog en morgonpromenad idag och konstaterade att det är blixthalka fläckvis, men att det är mycket ljusare än för bara ett par veckor sedan. Min påskkaktus (tillika novemberkaktus) börjar sätta knoppar och talar om att snart är det påsk.

För oss återstår en hel del arbete innan påsk. Först årsmötet den tionde mars. 2013 års program är klart med 24 evenemang. I år blir första gången som vi prövar att skicka ut adresserade brev till alla medlemmar samt riktat till tre områden med många nyinflyttade

Till årsmötet ska vi förhoppningsvis ha en handfull ledamöter i vår nya arkivkommitté. Medan kommittéerna för Hembygdsgården, Kalkstadstugan och Byggnadskommittéerna ställs utan sammankallande. Jag har pratat med byggnadskommittén och vi har hittat en praktisk lösning som kommer att fungera. De båda andra kommittéerna avvaktar vi med tills organisationsöversynen blir klar i höst.
Till min stora glädje har fjorton medlemmar anmält sig till utbildningen om tidsresor. Det är en viss kvinnlig övervikt och jag hoppas på att fler karlar anmäler sig.  Inbjudan går nu ut till föreningarna som är anslutna till hembygdsrådet på södra Öland.

Ölandsklubben kommer att förlägga sitt sommarmöte hos oss den 4 augusti.  Jag har gjort ett preliminärt program och de flesta programpunkterna är klara, men det lär behövas många som hjälps åt den dagen. Det ska kokas kaffe, bres smörgåsar, bäras möbler, fixas ljudanläggning med mera. Vi får prata om det vid nästa styrelsemöte. Men jag hoppas att alla kan ställa upp på eftermiddagen den dagen.

Karl-Oskars och mina kontakter med tidningarna har gett resultat. Artiklar har skrivits i alla tidningarna och Karl-Oskar har fått ta emot flera samtal.  Karl-Oskar har flera frågor obesvarade om tidpunkt för gators tillkomst mm. Gå gärna in och läs och skicka meddelande till Karl-Oskar om ni vet mer.
 Uppdatering av hemsidan är på gång bland annat kommer nya funktioner med evenemangskalender och möjlighet att anmäla sig till olika evenemang. Föreningen har även öppnat ett konto på facebook. Där kan man komma i kontakt med föreningen.

Väl mött vid årsmötet den 10 mars
Monica Orthagen
Ordförande

 

Nyhetsbrev Nr 2 2013


Januari månad har prövat oss hårt med ömsom kyla, ömsom tö och massor av snö.
Inne går stor energi åt till att förbereda vårt årsmöte med alla handlingar, lokalbokningar för att inte tala om valberedningens arbete. Styrelsen kommer att lägga ett förslag till stadgeändring som innebär att
ledamöter i kommittéerna och byombud tillsätts av styrelsen.  

Vi har fått besked från Mörbylånga kommun att vi får det sökta beloppet för att genomföra utbildning för styrelsemedlemmar i syfte att vi ska medverka vid tidsresor på ett bra sätt. 
Med det bidrag vi fått kan vi utbilda 20 personer. Jag hoppas på ett stort intresse. Anmälan görs till mig senast 28è februari. Därefter går erbjudande till våra grannföreningar.

Lisbeth  Delin,  Allan Bachér  och jag jobbar nu med att färdigställa slutredovisningen för TKMÅ projektet. Styrelsen beslutade senast att projektets uppdrag att hjälpa byar och grupper att digitalisera sina samlingar samt att leda arbetet med nytt arkiv skall ledas av en nybildad arkivkommitté. Vi
behöver få fram namn till den kommittén snabbt så att kommittén kan komma igång
och jobba direkt efter årsmötet. Det vore härligt om några stycken som varit med i TKMÅ klev fram och anmälde sig till uppdraget.

Programmet för 2013 är under intensiv planering. Jag har fått en del förslag på föreläsare och utflyktsmål som vi kan ta ställning till. Datum för 75-års jubileet blir 14 september.

I veckan var Anders W, Bertil E och jag i Mörbylånga när Länsstyrelsen informerade om ett speciellt anslag för reparation av väderkvarnar som utlysts 2013.  Byggnadskommittén kommer att ta fram underhållsplaner för var och en av kvarnarna. Dessa planer kan sedan utgöra grunden för ansökan om bidrag till
underhåll. Ansökningarna ska vara Länsstyrelsen tillhanda 15 mars, så det brådskar.

Karl-Oskar och jag har träffat ett par tidningar och gjort reklam för vår gatunamnshistorik. Nu hoppas vi på lite hjälp från sockenborna med att fylla i historiken.

Vi väntar på besked från Länsstyrelsen angående bidrag till Restaurering av Kalkstadsstugans interiör liksom från Leaderkontoret angående bidrag för inredande arkiv. Besked i båda dessa ärenden kan väntas i slutet av
februari.

Vårvinterhälsningar
från Monica


 

 


 

 

NY BOK
I september ges sockenboken Torslunda III ut. Boken speglar den senaste tjugofemårsperioden i Torslunda socken. I finstämda intervjuer förmedlade av journalisten och styrelseledamoten Gunnar Rockström berättar
fjorton personer om livet i socknen.

Intervjuerna blandas i boken med ett stort antal nytagna fotografier av bland andra fotografen Yngve Rådstedt varvat med äldre bilder ur föreningens arkiv. Under sommaren kommer det finnas möjlighet att förhandsboka beställningar.

Nyhetsbrev Nr 1 2013

Det känns lite tomt på köksväggen nu när Hembygdsföreningens almanacka 2012 är borta. 2013
kommer att bli ett, om möjligt mer intensivt, år än vad 2012 har varit. Föreningen har lämnat in ansökningar till två omfattande projekt(restaurering av Kalkstadsstugans interiör samt inredande av arkiv i Hembygdsgårdens lada), för studieresa till Gotland för ängskommittén och till utgivning av Torslunda III. Vi har ännu inte fått skriftlig bekräftelse men ett förhandsbesked på e-post om att bidragen från Mörbylånga kommun kommer att beviljas.  I september firar föreningen 75 års jubileum.


Styrelsen kommer föreslå årsmötet, som hålls söndag den 10 mars, att en arkivkommitté tillsätts. Arkivkommitténs uppgift blir att organisera arbetet både med uppförande av det fysiska arkivet och det fortsatta arbetet med det digitala arkivet efter det att projektet TKMÅ avslutades i november. Styrelsen kommer även att föreslå årsmötet att ledamöter i kommittéerna tillsätts av styrelsen.

Om vi får bidrag för fortsatt restaurering av Kalkstadsstugan hoppas vi att interiören ska vara klar till sommaren. En praktisk uppgift där jag hoppas få hjälp av föreningens medlemmar blir att ”dreva” springor i väggarna med lindrev.  Jag återkommer om detta när vi fått beslut från Länsstyrelsen om bidrag.


När Kalkstadsstugan blir färdig kommer föreningen att få en utmärkt plats att genomföra tidsresor. Kontakter har tagits med Kalmar läns museum för planering av ett tänkbart upplägg. Föreningen har sökt bidrag för att kunna utbilda ett antal medlemmar för att kunna genomföra tidsresor. Med allt som ska hända behöver
vi förstärkning i kommittén för Kalkstadsstugan. Ett par nya krafter vore toppen.

Som ett resultat av arbetet med sponsring kommer medlemsbrev med programblad och medlemskort att skickas till alla som varit medlemmar under 2010, 2011 och 2012 i adresserade kuvert. Detta innebär i viss mån ändrade uppgifter för byombuden. Informationsmöte för byombuden ordnas i februari.

Vi jobbar på att ansluta föreningen till facebook vilket tillsammans med detta nyhetsbrev kommer
att ge mer aktiv kommunikation med våra medlemmar.

På styrelsens uppdrag önskas alla medlemmar ett riktigt Gott Nytt 2013.


 

 


 

 

Ny sockenbok 2013- Smygtitta redan nu

Vid årsmötet 2011 fick styrelsen uppdraget att ta fram en ny sockenbok som uppföljare till Torslundaboken, 1952 och Torslunda II, 1988. Boken kommer att ges ut lagom till föreningens 75 årsjubileum i september 2013. Arbetet med vår nya sockenbok är i full gång. Boken ska bestå av intervjuer med många ntressanta personer som varit verksamma i socknen sedan den senaste boken gavs ut  för 25 år sedanoch en mängd fotografier. I början av juni var de flesta av intervjupersonerna samlade vid hembygdsgården för fotografering.

Här kan du få en liten försmak av vad som komma skall.