Vår motion till ÖHF:s årsmöte 2017

Motion till Ölands Hembygdsförbunds årsmöte 2017

 

Med anledning av den ekonomiska problematiken rörande Himmelsberga har Torslunda hembygdsförening diskuterat både i styrelsen och i nyligen avslutat årsmöte hur vi från vår sida kan stärka verksamheten inom Ölands Hembygdsförbund. Vår uppfattning är att ÖHF:s verksamhet är viktig för sammanhållningen på Öland och för att visa upp en slagkraftig sida av hembygdsrörelsen på Öland för besökare. Vi ser samtidigt mycket positivt på att man från ÖHF-styrelsens sida tar krafttag för att få rätsida på ekonomin.

 

Vi har funnit att det finns anledning att ytterligare stärka kopplingen mellan lokalföreningarna och ÖHF. Åtgärder har redan vidtagits av ÖHF, som t ex möjligheten för lokalföreningen att få en guidning på Himmelsberga. Emellertid behövs fler åtgärder. Lokalföreningarna, som är delägare i Himmelsberga, har anledning att visa ett större ägaransvar för utvecklingen där. Hur skulle det kunna ske? Ett sätt är att ge lokalföreningarna tydligare kopplingar till styrelsen i ÖHF t ex genom att en del av styrelsen i ÖHF utses av lokalföreningarna. Ett annat sätt vore att fördela ansvaret inom ÖHF:s styrelse för att hålla kontakt med lokalföreningarna.

 

Torslunda hembygdsförening har tidigare i motion föreslagit införandet av en "Ölands hembygdsdag" med gemensamma aktiviteter och utställningar bl a på Himmelsberga, vilket fortfarande kan vara skäl att överväga för att stärka ÖHF.

 

En stor del av ansvaret för att göra Himmelsberga till en naturlig samlingspunkt på Öland för lokalföreningarna faller tillbaka på lokalföreningarna själva. Vi måste vara tydligare mot våra medlemmar hur viktigt det är att Himmelsberga går bra och hur vi kan se Himmelsberga som en resurs för oss själva. Vi kan t ex förmedla vidare till våra medlemmar de aktiviteter som sker på Himmelsberga.

 

Ett konkret sätt att göra evenemangen på Himmelsberga mer kända är att använda sociala medier. Om ÖHF lägger ut enskilda evenemang på sin Facebook-sida kan särskilt utsedda personer i lokalföreningarna som "följer" ÖHF:s sida "dela" dessa till den lokalföreningens "följare" genom en knapptryckning.

 

Vi föreslår därför att

  • kopplingen mellan föreningarna och ÖHF styrelse blir tydligare genom att delar av styrelsen tillsätts av föreningarna enligt ett rullande schema eller på annat lämpligt sätt och att ett ansvar för att hålla kontakten med föreningarna fördelas mellan ÖHF styrelseledamöter
  • ÖHF lägger ut information om enskilda evenemang på sin facebooksida och tar in en uppgift från varje förening om en person som i sin tur får som uppgift att dela denna information vidare inom respektive förening
  • ÖHF tar fram en plan för en gemensam hembygdsdag på Öland

 

 

Torslunda den 24 mars 2017

 

Styrelsen i Torslunda hembygdsförening