Rapport efter årsmötet

Styrelseledamöter och övr funktionärer för 2017

Ordförande
Stefan Svenaeus
Vice ordförande
Karl-Oskar Erlandsson
Kassör
Lisbeth Delin
Sekreterare
Ami Bachér
vice sekreterare
Gunnar Palm
Övr ledamöter
Niclas Brynielsson och Thorsten Jansson

Suppleant
Monica Orthagen och Hans Ahlin

Byggnadskommittén samt den nya källkommittén
Niclas Brynielsson sammankallande
Evenemangskommittén
Utan sammankallande, uppdrogs åt styrelsen att utse en sammakallande
Ängskommittén
Lisa Tengö sammankallande

Stugfogdar
Johan Antas stuga Kalkstad – Sven Yngvesson
Hembygdsgården – Gunnar Palm  
Knap Ernst stuga – Marianne Martinsson

Revisorer
Gunnar Alvgrim och Gösta Kullman

Valberedning
Sven Yngvesson (sammankallande) och Bertil Eriksson.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klipp från årsmötesprotokollet:

Beslutades att medlemsavgiften för år 2018 blir 100 kr.

Medlemskap i Sveriges, Kalmar Läns och Ölands Hembygdsförbund sam Ölands kvarnförening.

Stefan redovisade respektive avgifter för medlemskap i respektive föreningar.
Ölands Hembygdsförbund kommer eventuellt höja årsavgiften.
Vi tillhör två regionala föreningar, vilket sannolikt inte är så vanligt.
Tillhörigheten med Öland hembygdsförbund känns angeläget med tanke på Himmelsberga muséum vilket vi även vill ska vara vårt muséum.

Av det skälet beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag att vi utträder ur Kalmar Läns hembygdsförbund samt att vi lämnar en motion till Ölands Hembygdsförbund om ett närmare samarbete.