Artikel i Ölandsmagazinet om brödbak i Knap Ernst stuga

Läs artikeln här (ÖM vintern 2017, Foto: Joacim Grusell, Text: Iréne Forsmark)

Läs hela Ölandsmagazinet vintern 2017 här

Ölänninger, en ny bok med berättelser från Öland

Vår egen Anders Wahlströms berättelse finns med i boken.
Här ser vi honom flankerad av de tre killarna som gjort boken.
http://www.olandsbladet.se/baksidan/det-ar-en-bok-gjord-med-hjartat/

Vår motion till ÖHF:s årsmöte 2017

Motion till Ölands Hembygdsförbunds årsmöte 2017

 

Med anledning av den ekonomiska problematiken rörande Himmelsberga har Torslunda hembygdsförening diskuterat både i styrelsen och i nyligen avslutat årsmöte hur vi från vår sida kan stärka verksamheten inom Ölands Hembygdsförbund. Vår uppfattning är att ÖHF:s verksamhet är viktig för sammanhållningen på Öland och för att visa upp en slagkraftig sida av hembygdsrörelsen på Öland för besökare. Vi ser samtidigt mycket positivt på att man från ÖHF-styrelsens sida tar krafttag för att få rätsida på ekonomin.

 

Vi har funnit att det finns anledning att ytterligare stärka kopplingen mellan lokalföreningarna och ÖHF. Åtgärder har redan vidtagits av ÖHF, som t ex möjligheten för lokalföreningen att få en guidning på Himmelsberga. Emellertid behövs fler åtgärder. Lokalföreningarna, som är delägare i Himmelsberga, har anledning att visa ett större ägaransvar för utvecklingen där. Hur skulle det kunna ske? Ett sätt är att ge lokalföreningarna tydligare kopplingar till styrelsen i ÖHF t ex genom att en del av styrelsen i ÖHF utses av lokalföreningarna. Ett annat sätt vore att fördela ansvaret inom ÖHF:s styrelse för att hålla kontakt med lokalföreningarna.

 

Torslunda hembygdsförening har tidigare i motion föreslagit införandet av en "Ölands hembygdsdag" med gemensamma aktiviteter och utställningar bl a på Himmelsberga, vilket fortfarande kan vara skäl att överväga för att stärka ÖHF.

 

En stor del av ansvaret för att göra Himmelsberga till en naturlig samlingspunkt på Öland för lokalföreningarna faller tillbaka på lokalföreningarna själva. Vi måste vara tydligare mot våra medlemmar hur viktigt det är att Himmelsberga går bra och hur vi kan se Himmelsberga som en resurs för oss själva. Vi kan t ex förmedla vidare till våra medlemmar de aktiviteter som sker på Himmelsberga.

 

Ett konkret sätt att göra evenemangen på Himmelsberga mer kända är att använda sociala medier. Om ÖHF lägger ut enskilda evenemang på sin Facebook-sida kan särskilt utsedda personer i lokalföreningarna som "följer" ÖHF:s sida "dela" dessa till den lokalföreningens "följare" genom en knapptryckning.

 

Vi föreslår därför att

  • kopplingen mellan föreningarna och ÖHF styrelse blir tydligare genom att delar av styrelsen tillsätts av föreningarna enligt ett rullande schema eller på annat lämpligt sätt och att ett ansvar för att hålla kontakten med föreningarna fördelas mellan ÖHF styrelseledamöter
  • ÖHF lägger ut information om enskilda evenemang på sin facebooksida och tar in en uppgift från varje förening om en person som i sin tur får som uppgift att dela denna information vidare inom respektive förening
  • ÖHF tar fram en plan för en gemensam hembygdsdag på Öland

 

 

Torslunda den 24 mars 2017

 

Styrelsen i Torslunda hembygdsförening

 

 

Rapport efter årsmötet

Styrelseledamöter och övr funktionärer för 2017

Ordförande
Stefan Svenaeus
Vice ordförande
Karl-Oskar Erlandsson
Kassör
Lisbeth Delin
Sekreterare
Ami Bachér
vice sekreterare
Gunnar Palm
Övr ledamöter
Niclas Brynielsson och Thorsten Jansson

Suppleant
Monica Orthagen och Hans Ahlin

Byggnadskommittén samt den nya källkommittén
Niclas Brynielsson sammankallande
Evenemangskommittén
Utan sammankallande, uppdrogs åt styrelsen att utse en sammakallande
Ängskommittén
Lisa Tengö sammankallande

Stugfogdar
Johan Antas stuga Kalkstad – Sven Yngvesson
Hembygdsgården – Gunnar Palm  
Knap Ernst stuga – Marianne Martinsson

Revisorer
Gunnar Alvgrim och Gösta Kullman

Valberedning
Sven Yngvesson (sammankallande) och Bertil Eriksson.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klipp från årsmötesprotokollet:

Beslutades att medlemsavgiften för år 2018 blir 100 kr.

Medlemskap i Sveriges, Kalmar Läns och Ölands Hembygdsförbund sam Ölands kvarnförening.

Stefan redovisade respektive avgifter för medlemskap i respektive föreningar.
Ölands Hembygdsförbund kommer eventuellt höja årsavgiften.
Vi tillhör två regionala föreningar, vilket sannolikt inte är så vanligt.
Tillhörigheten med Öland hembygdsförbund känns angeläget med tanke på Himmelsberga muséum vilket vi även vill ska vara vårt muséum.

Av det skälet beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag att vi utträder ur Kalmar Läns hembygdsförbund samt att vi lämnar en motion till Ölands Hembygdsförbund om ett närmare samarbete.

 

 

Öländska bakningsrecept

Öländska bakningsrecept

Vi har tidigare samlat in öländska bakrecept i ett projekt. Nu presenterar vi det som kommit in. Baka gärna och rapportera resultatet till oss med bild och omdöme (iDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) Ge oss gärna fler ölandsrecept så ska vi lägga ut dessa.

Läs mer här

Utställning av köksredskap på biblioteket

Nu finns några av Hembygdsföreningens alla fina saker utställda i glasmontrar på biblioteket i Färjestaden.
Så här inför julhelgen tycker vi det är trevligt att visa olika köksföremål som man använde förr.
Välkomna att titta in!


 

Tors källa får en ansiktslyftning

Ett gäng go'a gubbar drog idag, på eget initiativ, igång arbetet med röjning/uppsnyggning runt Tors källa. Bort med sly och klena träd för att öppna upp och göra källan mer lättillgänglig. Stigen fram till källan ska också stensättas.
Lisbeth, vår kassör, passade på att bjuda på hembakade bullar och fota gänget.
Hembygdsföreningen tackar och bugar.

 

Bildutställning på Hamnfesten 2016

Vår bildutställning på temat Då-Nu i Lottas och Marys lokaler blev mycket uppskattad. Stundtals vad det trångt runt skärmarna och många spontana samtal uppstod bland människor som tittade, läste och ville prata.
Vi, Ami och Lisbeth, från styrelsen som var på plats pratade med ett antal människor med minnen, tankar och frågor som de ville dela. Mycket inspirerande!

 


Tack Lotta för att du upplåter din verkstad åt oss.

Eriksörekvarnen får nya vingar

Nya vingar i Eriksöre

Vingarna på Torslunda hembygdsförenings väderkvarn i Eriksöre har tjänat ut. De har varit dåliga en tid men byts nu ut av föreningens byggnadskommitté. Förarbetet med att tillverka vingarna har pågått en tid i förenings verkstad uppe vid hembygdsgården och nu är det dags att få dem på plats.

Kvarnen är en av de femton kvarnar som en gång stod på landborgskanten öster om Eriksöre by. August Carlström, kvarnens sista mjölnare, sålde kvarnen 1935 till Ölandsklubben för 50 kr. Efter en omfattande renovering skänkte Ölandsklubben den till föreningen i mitten av 1940-talet.

Vårt duktiga byggnadskommitté träffas varje tisdag och jobbar med olika renoveringsobjekt. Just nu är man fullt sysselsatt med de nya vingarna till Eriksörekvarnen. När kommittén träffas nästa tisdag den 6/9 ska vingarna komma på plats.
Passa då på att ta dig en tur upp till landborgskanten mellan Eriksöre och Karlevi och titta hur det går. Ta med dig en fikakorg och njut ditt elvakaffe med en hänförande utsikt över sundet.

Är du intresserad av vara med i Byggnadskommittén är du välkommen till Hembygdsgården på tisdagsförmiddagarna.
Kontakta Niclas Brynielsson 0760-38 67 64

Bo Gustavsson, Gert Petersson, Per-Olof Carlsson, Rune Falk, Jan-Erik Garnheden och Sven Toresson är de duktiga "gubbarna" i byggnadskommittén

Välförtjänt fikapaus i hembygdsgårdens trädgård

Ansökan om byggnadsminnesförklaring avslagen

Torslunda hembydsförening har ansökt hos Länsstyrelsen i Kalmar län om att kvarnraden i Björnhovda ska förklaras som byggnadsminne. Kvarnraden utgörs av kvarnarna Kvarnkungen, Drottningen och Kronprinsen. Länsstyrelsen har nu avslagit ansökan eftersom man anser att kvarnarna och bostäderna har förvanskats genom tiderna och att kvarnraden vid Björnhovda inte är något typiskt för Öland i jämförelse med de mer traditionella kvarnraderna på Öland.

Läs beslutet här

Minnesord Birgitta Gerlofsson

MINNESORD
En del dagar är världen inte densamma på kvällen som den var när man vaknade på morgonen.

I dag har vi fått budskapet att vår kära vän och styrelsekamrat Birgitta Gerlofsson har lämnat detta jordelivet efter en mycket kort tids sjukdom. Ett besked som har lämnat oss i stor bestörtning och saknad. Man kan bara inte fatta, världen känns så tom.

Birgitta var den mest älskvärda av människor som alltid hade ett positivt ord till övers för sina vänner. Hon spred glädje och uppskattning som gjorde att vi andra i hennes närhet blev glada och kände oss sedda. Saknaden efter Birgitta blir ofantligt stor.

Birgitta berikade föreningens verksamhet som ledamot av vår styrelse och som sammankallande i föreningens evenemangskommitté. Birgitta bidrog med sin erfarenhet och positiva inställning till styrelsens arbete på ett mycket fint sätt.

I uppdraget som sammankallande för evenemangskommittén har Birgitta gjort ett storverk i det tysta. Hon har planerat och fördelat arbetet så att det har varit en fröjd att vara med och jobba. Med sin entusiasm har Birgitta bidragit till hundratals trevliga evenemang i föreningens regi.

Vårt varma medkännande går till maken Hans, barn och barnbarn som har mist sin kära.  Vi kommer att minnas Birgitta som vår glada och vänliga kamrat som alltid hade omtanke om alla oss andra.


Styrelsen i Torslunda hembygdsförening
2016-04-28

Bildarkivet är öppet igen

 

Äntligen kan vi hälsa Torslundabor och alla intreserade välkomna tillbaka till föreningens bildarkiv. Över sju tusen bilder är nu överförda till vår nya systemägare Digital kultur. Våra bilder är överförda men mycket arbete återstår med att redigera och komplettera bland annat bildtexter.Här finns länk till bildarkivet

http://www.digitalkultur.se/tor/torslunda_hembygdsforening/public/

 

Vi tar gärna emot kompletteringar och idéer från dig.

Än en gång välkommen tillbaka!

 

Styrelsen

Styrelsens yttrande ang hvb-hem

Hembygdsföreningen stöder förslaget att uppföra ett Hvb-hem för ensamkommande flyktingbarn i Torslunda. Vi ser det som en möjlighet för bygden att utvecklas genom att göra en insats för människor på flykt i synnerhet barn och ungdomar. Ett Hvb hem i Torslunda skulle ge hembygdsföreningen utmärkta förutsättningar att arbeta med integration. Vi skulle fåmöjlighet att ta hand om några lite extra. Möta dem i våra lokaler och berätta om Sverige på vårt sätt och vad vi tycker är viktigt, natur och kultur.I förlängningen kan det finnas en roll för
hembygdsföreningen att verka för att det finns gode män för ungdomarna nära i bygden,vilket kan skapa en konstruktiv relation mellan Hvb-hemmet och bygden. Föreningen vill också påtala att behovet av en gång och cykelväg mellan Torslunda och Färjestaden kommer att öka avsevärt i och med att planerna realiseras.

 

Bildarkiv i Digital Kultur

Nu har en stor del av Torslunda hembygdsförnings bildarkiv förts över till Digital Kultur.

http://www.digitalkultur.se/hem/

Du hittar till våra bilder genom att klicka på rubriken bildägare och sedan leta dig fram till Torslunda.

Allt är inte klart och en hel del kompletteringar ska göras.  Om du httar något fel eller om du vill hjälpa oss att komplettera med uppgifter är du välkommen att skicka ett mail till.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Protokoll och kallelser på hemsidan

Vid sitt sammanträde i mars 2015 beslutade Torslunda hembygdsförening att protokoll och kallelser ska läggas ut på hemsidan.

Dessa kommer att finnas under rubriken Nyheter

Protokoll
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September

Kallelse
Maj
Juni
Juli

Augusti
September

Minnesord Gunnar Rockström

Minnesord Gunnar Rockström

Vår käre vän, ordförande och styrelsekamrat Gunnar Rockström finns inte längre. När Öland bäddades in i doft från fläder och rosor gick Gunnar ur tiden efter en kort tids sjukdom. Sorgen och saknaden hos oss i föreningen är mycket stor.
I och med att Gunnar valdes in i Torslunda hembygdsförenings styrelse 2011 slöts en cirkel. Gunnars farfar Hjalmar Rockström var nämligen en av grundarna när föreningen bildades 1938. Gunnar berikade föreningens verksamhet med sitt kunnande, humor och ödmjuka sätt. Han tog alltid på sig uppdrag med stor iver och ambition. Han gjorde värdefulla intervjuer med äldre sockenbor om livet i socknen under flydda dar. Under flera år var Gunnar cirkelledare för en studiecirkel om skriftställarinnan Thekla Engström, som bott och verkat en stor del av sitt liv i vår socken. Studiecirkelns syfte var att ge ut en skrift med berättelser och levnadsbeskrivning. Föreningens ambition är att färdigställa skriften med Gunnars och gruppens anteckningar som underlag.
 Inför föreningens 75 års jubileum 2013 föddes idén att ge ut en sockenbok som skulle spegla Torslunda sockens utveckling under de senaste 25 åren. Gunnar kläckte idén att boken skulle bestå av intervjuer med ett antal personer som bott och verkat i socknen under de gångna 25 åren. Resultatet blev, tack vare Gunnars insatser, en mycket omtyckt sockenbok, ” 14 röster om historisk bygd i modern tid”. Boken nominerades till årets hembygdsbok i Sverige 2013 av Kalmar läns hembygdsförbund. Sedan årsmötet 2014 har Gunnar varit föreningens ordförande och lett styrelsens arbete med humor och prestigelöshet.

Vårt varma medkännande går till hustru Birgitta och sönerna. Vi kommer att minnas Gunnar som vår humoristiske, entusiastiske och empatiske kamrat .


Styrelsen i Torslunda hembygdsförening
2015-07-09

 

Nytt bildarkiv

 

Föreningen byter system för visning och lagring av digitala media. Flytte till det nya digitala arkivet kommer att göras under sommaren och hösten. Under tiden finns det ingen möjlighet att se våra bilder.

Vår ambition är att materialet åter ska finnas tillgängligt i höst.

Med vänliga hälsningar

Monica och Allan

Årsmötesprotokoll

Här hittar du protokollet från föreningens årsmöte den 8 mars 2015.

Styrelsebeslut om nya Sporthallen

Nya sporthallen – den yttre utformningen

Ordföranden presenterade en skrivelse där han framför synpunkter på hur kommunen har brutit mot sin egen detaljplan genom att tillåta byggnationen av denna hangarliknande byggnad i en så värdefull, gammal kulturmiljö. Beslutades att sända skrivelsen till Mörbylånga kommun, tidningar i närområdet och Sveriges Hembygdsförbund.

 

Sega gubbar efterlyses

 

 

Torslunda hembygdsförening har ett gäng trevliga och strävsamma gubbar som träffas varje tisdag och som jobbar med underhålla av föreningens byggnader, naturområden och inte minst kvarnar.

 

Vi behöver fler! Om du vill lära känna ett gäng trevliga gubbar med glimten i ögat kom till hembygdsgården i Torslunda på tisdagsmorgonen kl 08.00 eller ring Niclas Brynielsson

076-0386764
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs föreningens skrivelse om sporthallen i sin helhet

Öppet brev till politiker och tjänstemän i Mörbylånga kommun och ansvariga för bygglov och utformning av sporthallen i Torslunda.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi är glada att ha fått en ny granne, den nya sporthallen i Torslunda. Den berikar skolan, föreningslivet och den lokala idrottsrörelsen. Men glädjen är grumlad. Vi vill på det här sättet fästa uppmärksamheten på det kulturmord som Mörbylånga kommun begått i anslutning till bygget av sporthall. Kommunen har på ett flagrant sätt kört över sin egen detaljplan och struntat att följa dess vägledande principer vid utformningen av hallen som är en del av planen.

I mitten på oktober förra året vann detaljplanen för Torslunda 2:24 med flera laga kraft. Därefter var de fritt fram att förverkliga planen och börja bygga nytt i det historiskt och miljömässigt värdefulla området. I planen ingår skolan i Torslunda, både äldre byggnader från början på 1800-talet och nybyggnader som tillkommit under åren, och regleras vidare de allra senaste tillbyggnaderna i området, bland annat en sporthall.  Planen omfattar även hembygdsföreningens fastighet med hembygdsgård samt annex.

Planbeskrivningen innehåller ett starkt värn av kulturmiljön i området. När nya byggnader tillkommer ska dessa anpassas till den värdefulla kulturmiljön, heter det bland annat. På ett annat ställe: Höga krav ställs på hänsyn och anpassning till den värdefulla kulturmiljön vid ny- och tillbyggnader. För att ytterligare säkra denna anpassning ska särskilda utförande-och utformningsbestämmelser formuleras som "syftar till att ett släktskap ska finnas mellan tillkommande och befintliga byggnader." Stadsarkitekten nämns som garant för att dessa principer blir styrande.

I dag kan vi inte upptäcka detta släktskap. I stället har kommunen via sitt bostadsbolag som skött byggnationen kört över sin egen detaljplan. Vi gillar innehållet i sporthallen men vänder oss mot gestaltningen av denna. Mörbylånga kommun har skapat en av Ölands fulaste byggnader i sitt sammanhang, en hangarliknande byggnad med stora gråsvarta metalliska volymer och ytor och ett tiotal stuprör som enda välkomnande fasad. Detta är vad som nu fogas till den värdefulla kulturmiljön. Hur har detta varit möjligt?

En annan fråga som inställer sig är hur allmänheten tolkar detta kommunala övervåld. Är inte planer, regler och principer till för att efterlevas av alla?


För Torslunda Hembygdsförening
Gunnar Rockström
ordförande