Nationaldagsfirande i Torslunda2014

I strålande solsken firades Sveriges Nationaldag vid hembygdsgården i Torslunda

 

. Föreningens ordförande Gunnar Rockström hälsade välkommen och informerade om föreningens arbete, pågående projekt och kommande evenemang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För finstämd musikunderhållning svarade Maria Olsson som med ett urval av Svenska sommarklassiker bidrog till att skapa stämning av Svensk sommar när den är som bäst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Cima Kvarneke dagens högtidstalare berättade om hur hennes morföräldrar utvandrat till Öland från fastlandet och att hon i likhet med flera människor i dagens samhälle har flera hembygder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hembygdsföreningen serverade kaffe med hembakta kakor och i hembygdsgården visades en utställning om ängskommitténs arbete med att restaurera en slåtteräng.

 

 

 

Högtidligheterna avslutades med att man gemensamt sjöng Nationalsången.  

Delar av köksstaben Gunnel Gunilla, Carina och Birgit

Referat Monica Orthagen
Foto Birgitta Johansson

Nyinvigning av Johan Antas stuga

 

 

Kommunalrådet Henrik Yngvesson svarade för nyinvigningen av Torslunda hembygdsförenings stuga i Kalkstad lördagen den 17 maj. Invigningen skedde genom att kommunalrådet öppnade dörren till den lilla malmstugan. Henrik Yngvesson som har sina rötter i byn såg det som en stor ära att få nyinviga hembygdsföreningens stuga.  I sitt invigningstal berömde Yngvesson föreningen för arbetet med att bevara kulturarvet till kommande generationer.

Folkmusik framfördes av Carina och Elin från Musikskolan i Mörbylånga.  Under invigningen berättade utflyttade Kalkstadbarn, Anne-Cristine, Barbro och Vally med egna livfulla berättelser om livet i byn på fyrtio och femtiotalen och om Johan Anta som var den sista som bodde i stugan fram till 1948.

När föreningen köpte stugan av Torslunda kommun på 1950-talet var den i dåligt skick. Under åren har diverse reparationsarbeten gjorts som alla bidragit till att hålla stugan vid liv. Under 2012 -2014 har stugan har genomgått omfattande renovering. Skadade delar i det ursprungliga skiftesverket har bytts och reparerats, panelen har bytts och kompletterats med Ölandslist.  Invändigt har stugan genomgått en smärre förvandling. Det har målats och skurats och murstock och bakugn har renoverats.   Monica Orthagen som samordnat projektet för föreningens räkning berättade att kostnaderna för inhyrda hantverkare uppgått till omkring 375 000 kronor. Utöver detta har föreningens medlemmar lagt ner hundratals timmar med att bland annat återskapa den brunnsvipp som funnits vid stugan, att städa och att göra fotomontage över gamla tapeter som funnits i stugan.  Renoveringen har bekostats med bidrag från Riksantikvarieämbetet, Ölandsklubben, Kalkstad by och till hälften av föreningens besparingar.

Monica berättade att stugan nu kommer att användas för tidsresor med barn i socknens skolor, för berättarkvällar och förhoppningsvis bakning

Som avslutning bjöds gästerna av husfogden Sven Yngvesson att plocka för sig av en inbjudande grillbuffé och föreningens evenemangskommitté serverade  kaffe och hembakad kaka  i den nyrenoverade stugan. Fler bilder från invigningen kommer inom kort.

 

Städdag hos Johan Anta i Kalkstad eller vem har sagt att hembygdsarbete är tråkigt ?

Lördagen den 26 april var det strålande sol. Husfogden i Kalkstad Sven Yngvesson hade kallat sina medhjälpare till vårstädning för att iordningställa stuga inför nyinvigning den 17 Maj. Under renoveringstiden har möbler och inventarier varit magasinerade i Hembygdsgården respektive hos Ola Nilsson i Kalkstad.

 

Nu var det dags att göra en grundlig städning, hämta tillbaka och rengöra möbler och inventarier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Styrelsen deltog med liv och lust.  Det är härligt att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål.

 Efter ett par timmars hårt arbete var det dags för kaffe och Birgittas härliga mackor med den skira försommargrönskan och fågelsången som kuliss.

Stort TACK till alla som hjälpte till!!

Referat Se och Hör

I oktober ordnades en aktivitet med ovanstående lånade titel på Ölands Folkhögskola. Torslunda hembygdsförening hade bjudit in sina medlemmar för att se bilder och höra ljudinspelningar hämtade ur föreningens bildarkiv.

 I Strömstedtsalen fanns all upptänklig teknik. Med hjälp av en trevlig ung kille fixades internetuppkoppling så att Monica Orthagen och Gunnar Rockström kunde visa bilder och spela upp intervjuer med tre personer som har anknytning till föreningens nutidshistoria. Som inledning berättade Gunnar om personerna som intervjuades .
Först fick vi höra en intervju med Ernst Pettersson Knap Ernst som skänkte sin stuga på Södra Sandåsgatan till föreningen. Intervjuare var målarmästare Gunnar Liedberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Den andra intervjun var från 1940-talet med Anna Engström som föddes och tillbringade sin barndom i fattighuset. Hembygdsgården i Torslunda fungerade som fattighus ända till nya Skogsbygården byggdes 1931.  Anna intervjuades av byggmästare Anders Olsson.


 

Efter kaffepaus fick vi slutligen höra en intervju med Rune Johnsson som var den siste mjölkbonden i Skogsby . Det är Runes äng som ängskommittén nu restaurerar. Intervjuare var kommunalrådet Sigfrid Johansson även han boende i Skogsby.

 

Det var en märklig upplevelse att höra dessa personer som sedan länge är borta berätta om sitt liv i socknen. En tacksamhetens tanke riktar vi till våra företrädare som var förutseende att spela in dessa intervjuer. Om ditt intresse väckt är du välkommen att besöka föreningens bildarkiv på internet. www.toslunda.com/bildarkiv

Monica Orthagen

 

Torslunda hembygdsförenings 75års-jubileum

 

Den 17 september 1938 bildades Torslunda hembygdsförening av ett speciellt skäl, nämligen att rädda Kvarnkungen undan förgängelsen. Det fanns ett hot om att kvarnen skulle säljas till västkusten. På en vecka bildades en hembygdsförening som samlade ihop köpesumman på 2800 kronor. Föreningens ordförande Monica Orthagen berättade i sitt inledningstal att bevarande och underhåll av väderkvarnar allt sedan dess varit det viktigaste i föreningens verksamhet. 

I inledningstalet gjorde Monica en tillbakablick från föreningens 75åriga historia och berättade om planeringen inför jubileet. Efter inledningstalet hälsades Gunnar Rockström upp på scen. Gunnar berättade om hur idén till boken fötts och hur arbetet med intervjuer och manus gått till.

 

 

 

 

 

 


 

 

Efter presentation av den nya sockenboken fick Gunnar sällskap på scen av Gunnar Palm och Hans Ahlin. Dessa tre är styrelseledamöter i Torslunda hembygdsförening och alla tre barnbarn till tre av ledamöterna i föreningens första styrelse, Anders Olsson, Göran Palm senior och Hjalmar Rockström. De berättade med stor inlevelse om sina förfäders verksamhet och engagemang för hembygden.

Efter dessa porträtt av föreningens grundare var det dags för fyra ungdomar från Färjestaden som tillsammans bildade en liten stråkkvartett . Den unga kvartetten som  bestod av Marcus Alvgrim, Hilma och Agnes Lindkvist samt Jonna Karlsson bjöd på ett mycket vackert och välkomponerat musikprogram.  De spelade så vackert att många ögon fylldes av tårar.

 

När ungdomarna spelat klart erbjöds besökarna att göra en kort bensträckare, men knappt hade man hunnit resa sig från stolarna förrän jubileet fick besök av Per Mikael Hammarsköld i som gestaltades av Peter Danielsson från Kalmar läns museum.  Hammarsköld berättade om Kalmarkriget på Öland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmets final var utdelning av diplom och uppvaktningar. Följande medlemmar tilldelades diplom från Kalmar läns hembygdsförbund. Alfons Andersson, Färjestaden, Lars Andersson, Runsbäck, Karin och Per-Olof Carlsson, Runsbäck, Lisbeth Delin, Torslunda, Bertil Erlandsson, Färjestaden, Birgitta Gerlofsson, Färjestaden, Karl-Olov Köhlström, Eriksöre, Siv och Sven Toresson, Skogsby, Gunnar Rockström, Torslunda dessutom tilldelades föreningen diplom för sina 75 verksamhetsår. Motiveringarna till alla diplommottagarna kan du läsa här.

Efter att diplomen delats ut och mottagarna blivit vederbörligen fotograferade uppvaktade inbjudna gäster med blommor och presenter.  Bland presenterna uppmärksammades särskilt gåvan från Ölands hembygdsförbund som bestod av 10 årskort till Himmelsberga museum. Dessa kommer att lottas ut bland föreningens medlemmar. Vinnarna kommer inom kort att presenteras på hemsidan.

Sist bland gratulanterna kom Gunnar Rockström som å styrelsens vägnar överlämnade en vacker blombukett till föreningens ordförande som uppskattning för gott samarbete och allt nedlagt arbete i samband med jubileet.

Så avslutades den mer formella delen av firandet varefter gästerna bjöds in att ta för sig av Ölands landskapstätt som serverades ur rykande grytor av Fotbollstjerna från Färjestaden. Kvällen avrundades slutligen med kaffe och hembakad Glömmingetårta.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som varit med och bidragit till att föreningens 75års-jubileum blev en strålande fest som vi sent ska glömma.