Medicinalväxter

Läkemedel - på gott och ont.
Otroligt kunniga Ulla-Britt Andersson föreläste/"underhöll" om läkemedel som har sitt ursprung i naturen.
En nöjd Stefan Svenaeus, ordförande, kunde välkomna många intresserade till hembygdsföreningens evenemang på biblioteket i Färjestaden.

 

Tips/motionsrunda Kalkstad

Idag anordnade Färjestadens motion i samarbete med Hembygdsföreningen Tips/Bingo-promenad vid Johans Antas stuga i Kalkstad. Trots det tråkiga vädret var det god uppslutning av motionärer.

Den fina brunnsvippen utanför stugan


Dagen skiljeuppgift

Känn ditt museum

Med Hembygdsföreningen i Himmelsberga idag. Kunnig, intressant och entusiastisk guidning av verksamhetsföreståndare Julius Sääf. Turen avslutades med kaffekalas i Kaffestugan. Kaffekalas som när man var barn - riktigt gott! Alla njöt till fullo!


Karl Olsgården - manbyggningen här är hitflyttad från Dyestad i grannsocknen Runsten.

Till höger om den vackra dörren finns en minnesplatta

Läs själv texten på plattan

Julius, vår eminente guide.

Norrgården är en ursprunglig gammal släktgård. Den äldste kände ägaren i släkten var Lars Olsson, som står skriven för gården 1737.

Vacker entré in

Under helgerna i september satsas extra på den fina kaffestugan och man dukar upp till traditionellt Kaffekalas! Då frestar man med fikabuffe med ett stort sortiment av hembakade kakor, vetebröd och gräddtårta.


Det var svårt att låta bli att smaka allt gott som bjöds.

En mycket trevlig stund runt fikabordet

 

 
 

 

 

Utflykt till Hildeborg och Österskog

 

 

I Mittlandsskogen sydost om Tävelsrum ligger fem ödegårdar. Deras namn är Hildeborg och Österskog. När de anlades på 1800-talet kunde man förmodligen se vida omkring i det omgivande landskapet. Idag ligger de omslutna och gömda av lövskogen. Det är svårt att hitta vissa av dem utan GPS. När man närmar sig börjar man skönja halvt nerfallna stenlador, jordkällare, brunnar, krusbärsbuskar och rester av forna tiders redskap inne i vegetationen. I en ruin finns båsen kvar efter korna.

Deras innevånare flyttade härifrån i början av 1900-talet  Troligtvis gav jorden för lite. Kanske hittade man bättre arrenden på annat håll; kanske utvandrade man till Amerika. Men ingen kom i stället.

Gårdarna tillkom i samband med utmarksdelningen i början av 1800-talet när Djurgårdsinrättningen upphörde. Då delades utmarkerna upp mellan byarna. Gårdarna i Eriksöre by fick i dessa trakter ett område var som sedan arrenderades av familjer som inte själva ägde jord men behövde bruka jord för sin försörjning.

Torslunda hembygdsförening ordnade en utflykt hit på söndagen. Ett 30-tal intresserade medlemmar trängde sig fram i vegetationen för att uppleva en annan tid. Man kunde konstatera att igenväxningen går fort och om inget görs kommer kanske murarna att rasa för fallande träd eller för trädens rötter. Vår guide arkeolog Kar-Oskar Erlandsson hade forskat i vem som bodde här och när och kunde ge oss lite av de människoöden som strävat i dessa marker under andra tider än vår.

Stefan Svenaeus

PM om Hildeborg och Österskog av Karl-Oskar Erlandsson (laddas ner)

1893 i Kalkstadsstugan

År 1893 vid Johan Antas stuga i Kalkstad. Sonen i stugan ska emigrera till Amerika och det rustas till avskedsfest. Upplevelsedag för år 5 Torslunda skola. Länsmuséet, Stefan, Lisbeth, Birgit, Kennert och Ami från Hembygdsföreningen är på plats och hjälper till.